Проєкт наказу МОН України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій_обговорення

Міністерство освіти і науки пропонує до громадського обговорення проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій».

Проєкт наказу розроблено з метою визначення механізму реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій за допомогою електронної системи з віддаленим доступом.

Проєктом акта передбачається затвердження:

– Порядку державної реєстрації та обліку науково-дослідних, дослідноконструкторських робіт і дисертацій;

– Реєстраційної картки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (РК ДіР);

– Інструкції з оформлення та внесення змін у реєстраційну картку науководослідних, дослідно-конструкторських робіт (РК ДіР);

– Облікової картки науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт (ОК ДіР);

– Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку науководослідних, дослідно-конструкторських робіт (ОК ДіР);

– Облікової картки дисертацій (ОКД);

– Інструкції з оформлення та внесення змін в облікову картку дисертацій.

Усі перелічені документи регламентують процедуру здійснення реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій, які містять інформацію з обмеженим доступом, а також тих, які не містять такої інформації.

Крім того, проєкт наказу спрямований на унормування питання механізму реєстрації науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій в електронній формі. Проєктом наказу передбачено внесення змін до реєстраційної і облікової картки ДіР та облікової картки дисертації з метою зменшення обсягу запитуваної інформації, водночас частково додаються нові поля для збору даних, які необхідні для проведення аналізу ДіР і дисертацій для вироблення науково обґрунтованих політичних рішень.

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу приймаються Міністерством освіти і науки України до 04 грудня 2021 року на електронну пошту dvyhun@mon.gov.ua (відповідальна особа – Оксана Двигун, державний експерт експертної групи з питань моніторингу і оцінювання наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності директорату науки та інновацій, тел. (044)- 287-82-07).

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-proponuye-do-gromadskogo…