Шановні молоді вчені!

Нагадуємо, що триває відбір кращих монографій молодих учених за фінансової підтримки Видавничого дому «Гельветика» в рамках Меморандуму про партнерство та співробітництво між Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Видавничим домом «Гельветика» (Видавничий дім “Гельветика”).

Конкурс проводиться з метою сприяння діяльності науковців, забезпечення належних умов для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників, створення спільних науково-освітніх та науково-дослідних структур, реалізація науково-освітніх та науково-дослідних проєктів шляхом розвитку співробітництва між Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України та Видавничим домом «Гельветика».

Учасниками конкурсу є молоді вчені самоврядних молодіжних організацій, закладів вищої освіти та наукових установ усіх форм власності, які фахово займаються науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років – для докторів наук).

Конкурс проводиться на засадах добровільності, відкритості, прозорості.

Основні завдання Конкурсу:

1) визначення кращих сучасних наукових здобутків молодих учених у номінаціях Конкурсу;

2) сприяння популяризації наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього процесу в українських закладах вищої освіти;

3) підтримка розвитку національного наукового книговидання;

4) публічне визнання досягнень молодих учених як інструмент заохочення до подальших напрацювань.

До участі у конкурсі допускаються рукописи, які ще не були офіційно оприлюднені

Конкурс проводиться за 12 науковими спеціальностями:

– 02 «Культура і мистецтво»;

– 032 «Історія та археологія»;

– 035 «Філологія»;

– 051 «Економіка»;

– 052 «Політологія»;

– 053 «Психологія»;

– 061 «Журналістика»;

– 081 «Право»;

– 10 «Природничі науки»;

– 12 «Інформаційні технології»;

– 20 «Аграрні науки та продовольство»;

– 22 «Охорона здоров’я».

Критерії конкурсного відбору:

– науковий рівень новизни та актуальності роботи;

– оригінальність та обґрунтованість методів дослідження та основних ідей;

– наукова та методична цінність;

– практична цінність і важливість результатів;

– відкритість доступу (апробація дослідження у джерелах, що знаходяться у відкритому доступі);

– інноваційність;

– орієнтованість (стиль подачі матеріалу) на цільову аудиторію;

– якість оформлення матеріалу (дизайн).

Заявки надсилаються з моменту оголошення конкурсу до 31 грудня 2021 року за формою

Деталі на сайті Ради за посиланням https://ysc.in.ua/proiekty/

Возможно, это изображение (памятник, облако и текст)