Інформаційно-аналітичний звіт Міністерства освіти і науки України про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Чим цікавий вказаний звіт? При ознайомленні з матеріалом Ви дізнаєтесь про:

окремі аспекти історії питання та досвіду інших держав;

досвід України з проведення експериментів щодо впровадження Болонського процесу;

підготовку здобувачів ступеня доктора філософії;

присудження ступеня доктора філософії;

нормативне врегулювання присудження ступеня доктора філософії;

спеціалізовані вчені ради з присудження ступеня доктора філософії;

атестацію здобувачів ступеня доктора філософії;

проблемні питання проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії.

Інфо з

https://mon.gov.ua/…/prisudzhennya-stupenya-doktora…

Нет описания фото.