Розпорядження Кабінету Міністрів України_Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року

Коротко про що Програма:

визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовується Програма;

аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання програмним методом;

визначення оптимального варіанта розв’язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів;

шляхи і способи розв’язання проблеми, строк виконання Програми;

очікувані результати виконання Програми, визначення її ефективності;

оцінка фінансових, матеріально-технічних і трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми.

Детальніше за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-%D1%80#Text

Возможно, это изображение (текст)