Планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету_обговорення

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення щодо планування кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету» (далі — проєкт Типового положення).

На даний час питання планування, калькуляції кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт (далі – ННТР) не врегулювано законодавством. Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 830, яке використовувалося установами та організаціями при плануванні кошторисної вартості досліджень і розробок, у зв’язку із невідповідністю сучасним підходам та нормам, що діють у даній сфері, втратило чинність 01.01.2020 р.

У 2020 та 2021 роках планування, калькулювання кошторисної вартості ННТР здійснювалось згідно норм, передбачених в інших нормативно-правових актах, що діють у сфері бухгалтерського обліку та звітності.

Запропонований для обговорення проєкт акта розроблено з метою застосування загальних принципів та вимог при плануванні кошторисної вартості наукових (науково-технічних) робіт, які виконуються за рахунок коштів державного бюджету.

Проєкт Типового положення складається з таких основних частин:

– склад та класифікація витрат на проведення ННТР;

– загальні вимоги до формування кошторисної вартості ННТР;

– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР бюджетними установами;

– вимоги до планування витрат, що включаються до кошторисної вартості ННТР підприємствами, установами та організаціями (крім бюджетних установ).

Проєктом постанови також пропонується затвердити примірний склад статей витрат, що можуть бути застосовані при складанні калькуляції кошторисної вартості ННТР та номенклатуру статей непрямих (загальновиробничих) витрат бюджетних установ, що значно спростить підготовку проєктів ННТР для виконавців, зокрема, вчених, грантоотримувачів Національного фонду досліджень України тощо.

Крім того, проєктом акта передбачається, що до калькуляції кошторисної вартості ННТР має бути додано економічне обґрунтування витрат за кожною статтею калькуляції кошторисної вартості ННТР. Форми, за якими мають складатися економічні обґрунтування витрат затверджуються як додатки до проєкту акта.

Загалом Типове положення має встановити чітко визначені норми до планування кошторисної вартості ННТР, що виконуються саме за рахунок коштів державного бюджету.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються Міністерством освіти і науки України до 19 січня 2022 року на електронну пошту goncharik@mon.gov.ua (відповідальна особа Гончарік Наталія, державний експерт експертної трупи з питань розвитку науки директорату науки та інновацій).

Інфо з https://mon.gov.ua/…/mon-proponuye-dlya-gromadskogo…