Відкритий лист від української академічної спільноти

Підписати лист

Шановні колеги, 24 лютого 2022 року о 5:00 президент російської федерації, володимир путін, офіційно розширив межі повномасштабної загарбницької війни проти України, яка триває вже протягом останніх 10 років. Ця війна проти усієї демократичної цивілізації, що порушує мирні світові угоди, досягнуті після Другої світової війни.

Російська військова агресія – це не лише загроза територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України, а й глобальна загроза світовому порядку, демократичним цінностям, зокрема академічній свободі, університетській автономії та науковій цілісності.

Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. Тисячі загиблих мирних жителів у різних регіонах України. Станом на ранок 3 лютого 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 522 дитини загинули та понад 1217 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Наразі, за час російського вторгнення, агресором через бомбардування та обстріли пошкоджено 3798  закладів освіти, з них 365 зруйновано повністю.

Сьогодні неможливо уявити подальшу міжнародну співпрацю з російськими державними установами та університетами у сфері освіти та наукових досліджень на системному та інституційному рівнях. Це було б грубим порушенням усіх фундаментальних академічних цінностей та свобод.

Ми не можемо собі уявити вільний академічний діалог та неупереджені дискусії з російськими інституціями. Російські університети не були й ніколи не будуть незалежними від російського уряду. Вони завжди йдуть за державною російською пропагандою, там немає місця для свободи слова, наукових досліджень, вільного навчання та викладання.

Закликаємо міжнародну академічну спільноту бути солідарною та боротися за академічні цінності й відповідальну науку, що не можуть служити війні, задля мирного та стабільного майбутнього всього світу разом з Україною. Просимо засудити дії росії в Україні та припинити будь-які відносини з країною-агресором!

Зі змінами від 05.02.2024 р.

Dear colleagues,

On February 24, 2022, at 5:00 a.m., the president of the russian federation, vladimir putin, officially expanded the limits of the full-scale war of aggression against Ukraine, which has been ongoing for the past 10 years. This war is against the entire democratic civilization, which violates the peaceful world agreements reached after the Second World War.

russian military aggression is not only a threat to the territorial integrity, independence and sovereignty of Ukraine, but also a global threat to the world order, democratic values, in particular academic freedom, university autonomy and scientific integrity.

russian forces are striking Ukrainian civilian and military infrastructure. Thousands of dead civilians in different regions of Ukraine. As of the morning of February 3, 2024, according to the official information of juvenile prosecutors, 522 children died and more than 1,217 were injured of various degrees of severity. It is impossible to establish the actual number of dead and wounded children due to the fact that the occupying forces are actively fighting in Ukrainian cities.

Currently, during the russian invasion, 3,798 educational institutions were damaged by the aggressor through bombing and shelling, of which 365 were completely destroyed.

Today, it is impossible to imagine further international cooperation with russian state institutions and universities in the field of education and scientific research at the systemic and institutional levels. This would be a gross violation of all fundamental academic values and freedoms.

We cannot imagine free academic dialogue and unbiased discussions with russian institutions. russian universities have never been and will never be independent of the russian government. They always follow state russian propaganda, there is no place for freedom of speech, scientific research, free learning and teaching.

We call on the international academic community to stand in solidarity and fight for academic values and responsible science that cannot serve war, for the sake of a peaceful and stable future for the whole world together with Ukraine. We ask you to condemn russia’s actions in Ukraine and stop any relations with the aggressor country!

With changes from 05.02.2024.