Відкритий лист від української академічної спільноти

Підписати лист

Шановні колеги,

24 лютого 2022 року о 5:00 президент російської Федерації, Володимир Путін, офіційно розширив межі повномасштабної загарбницької війни проти України, яка триває вже протягом останніх 8 років. Ця війна проти усієї демократичної цивілізації, що порушує мирні світові угоди, досягнуті після Другої світової війни.

Російська військова агресія – це не лише загроза територіальній цілісності, незалежності та суверенітету України, а й глобальна загроза світовому порядку, демократичним цінностям, зокрема академічній свободі, університетській автономії та науковій цілісності.

Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. Тисячі загиблих мирних жителів у різних регіонах України. Станом на ранок 05 червня 2023 року 484 дитини загинуло та понад 1005 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Фактичну кількість загиблих і поранених дітей встановити неможливо через те, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Наразі, за час російського вторгнення, агресором через бомбардування та обстріли пошкоджено 3028 закладів освіти, з них 262 зруйновано повністю.

Сьогодні не можливо уявити подальшу міжнародну співпрацю з російськими державними установами та університетами у сфері освіти та наукових досліджень на системному та інституційному рівнях. Це було б грубим порушенням усіх фундаментальних академічних цінностей та свобод.

Ми не можемо собі уявити вільний академічний діалог та неупереджені дискусії з російськими інституціями. Російські університети не були й ніколи не будуть незалежними від російського уряду. Вони завжди ідуть за державною російською пропагандою, там немає місця для свободи слова, наукових досліджень, вільного навчання та викладання.

Закликаємо міжнародну академічну спільноту бути солідарною та боротися за академічні цінності й відповідальну науку, що не можуть служити війні, задля мирного та стабільного майбутнього всього світу разом з Україною. Просимо засудити дії росії в Україні та припинити будь-які відносини з країною-агресором!

Зі змінами від 12.06.2023 р.

Підписанти: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIbywNHwOFJU6I9cH5K5r0VGi1SOklcDScIQExi0z-4/edit?usp=sharing

OPEN LETTER FROM THE UKRAINIAN ACADEMIC COMMUNITY

Dear colleagues,

On February 24, 2022, at 5:00 am, the President of the russian federation, Vladimir Putin, officially expanded the boundaries of the full-scale war of aggression against Ukraine, which has been going on for the last 8 years. This is a war against all democratic civilizations, which violates the peace agreements reached after the Second World War.

Russian military aggression is not only a threat to territorial integrity, independence and sovereignty of Ukraine, but it is a global threat to the world order, democratic values and freedoms, including academic freedom, university autonomy and research integrity.

Russian forces strike at Ukraine’s civilian and military infrastructure. Thousands of civilians killed in different regions of Ukraine. As of June 05, 485 children had been killed and at least, 1005 wounded in russian aggression. It is impossible to establish the actual number of dead and wounded children, since the occupying forces are actively fighting in Ukrainian cities.

So far, during the russian invasion, the aggressor has damaged, 3028 educational institutions through bombing and shelling, of which 262 have been destroyed.

Today, it is impossible to imagine further international cooperation with russian government agencies and universities in the field of education and research at the systemic and institutional levels. This would be a gross violation of all fundamental academic values and freedoms.

We cannot imagine a free academic dialogue and impartial discussions with russian institutions. Russian universities have not been and will never be independent of the russian government. They always follow the state russian propaganda, there is no place for freedom of speech, research, free teaching, and learning.

We ask the international academic community to show solidarity and fight for academic values and responsible science that cannot serve the war, for the peaceful and stable future of the whole world together with Ukraine. We ask you to condemn russia’s actions in Ukraine and stop any relations with the aggressor country!

With changes from June 12, 2023

Subscribers: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IIbywNHwOFJU6I9cH5K5r0VGi1SOklcDScIQExi0z-4/edit?usp=sharing