Cтруктура

Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється Президія РМУ при МОН, яка діє у період між її засіданнями. До складу резидії входять голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар і окремі члени РМУ при МОН.

Члени Президії Ради молодих учених при МОН України

(станом на грудень 2023 р.)

 1.  

ВАЩУК Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», керівник групи «De mendacio veritas», голова Ради

 1.  

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перша заступниця голови Ради

 1.  

СУХІХ Аліса Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, заступниця голови Ради

 1.  

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник голови Ради

 1.  

ОПЛАЧКО Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, секретар Ради

Члени Ради молодих учених при МОН України

(станом на грудень 2023 р.)

 1.  

ВАЩУК Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова правління ГО «Міжнародна фундація розвитку», голова правління ВГО «Інноваційний університет», керівник групи «De mendacio veritas», голова Ради

 1.  

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перша заступниця голови Ради

 1.  

СУХІХ Аліса Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України, заступниця голови Ради

 1.  

ШЕПІТЬКО Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, заступник голови Ради

 1.  

ОПЛАЧКО Ірина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Національного університету водного господарства та природокористування, секретар Ради

 1.  

ГАКМАН Анна Вікторівна

доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, голова Ради молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Ради

 1.  

ГАЛАТ Марина Владиславівна

доктор ветеринарних наук, професор кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Ради  

 1.  

КОЦЬ Єлизавета Павлівна

доктор філософії у галузі права, викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ, член Ради  

 1.  

КУЛІКОВА Єлизавета Олександрівна

викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації, член Ради  

 1.  

КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович

кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Водопостачання та очищення води» Національного університету водного господарства та природокористування, член Ради  

 1.  

ЛЕМЕЩЕНКО-ЛАГОДА Вікторія Володимирівна

старший викладач кафедри «Іноземні мови» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, член Ради

 1.  

МАКАРУК Лариса Леонідівна

доктор філологічних наук, професор кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, член Ради  

 1.  

МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету, член Ради  

 1.  

МАТВЄЄВА Катерина Вікторівна

аспірантка, асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ «Дніпровська політехніка», голова Ради молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв, член Ради  

 1.  

ПОЛІЩУК Євгенія Анатоліївна

доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», член Ради

 1.  

ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації «НУБіП України», голова СМВ Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, член Ради  

 1.  

СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна

доктор наук з державного управління, професор, директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та фінансів, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, член Ради  

 1.  

СІКОРА Владислав Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету, член Ради  

 1.  

ТОРБАС Олександр Олександрович

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету «Одеська юридична академія», член Ради  

Асоційовані члени 

Ради молодих учених при МОН України

(станом на грудень 2023 р.)

МАРЕНКОВ Олег Миколайович

кандидат біологічних наук, доцент, проректор з наукової роботи Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ЛИТВИН Марина Валентинівна

кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин, директор Ресурного центру зі сталого розвитку НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім. О. Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО

БАБІКОВА Катерина Олександрівна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології, директор Інституту новітніх технологій та лідерства Національного авіаційного університету

САВЕНКОВ Олег Ігорович

старший викладач кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регіональний координатор

ПОЛІЩУК Олена Тимофіївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса

КРАСОВСЬКА Галина Олександрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету

РОГОВ В’ячеслав Георгійович

кандидат економічних наук, доцент кафедри інтелектуальної цифрової економіки Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова, голова РМН Національного університету кораблебудування ім. адмірала Макарова  

ЯЦИШИН Анна Володимирівна

доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України

ПРИСТУПА Яна Вячеславівна

аспірантка кафедри педагогіки Криворізького державного педагогічного університету

ЖОСАН Ганна Володимирівна

кандидат економічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри менеджменту та інформаційних технологій Херсонського державного аграрно-економічного університету 

ЗАЇКА Олена Володимирівна

здобувачка PhD, асистент кафедри маркетингу, управління репутацією та клієнтським досвідом Державного біотехнологічного університету

Асоційовані члени-регіональні координатори

Ради молодих учених при МОН України

(станом на грудень 2023 р.)

 

МАНДИЧ Тамара Михайлівна

викладачка кафедри української й слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонського державного університету

ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО Світлана Василівна

кандидат хімічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища, заступник декана хімічного факультету з міжнародної співпраці ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

МАНДИЧ Олександра Валеріївна

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, голова Ради молодих вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації

ЛИТВИН Олександр Олександрович

кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Національного університету «Чернігівська політехніка»

КОТЕЛЯНЕЦЬ Юлія Сергіївна

доктор педагогічних наук, доцент кафедри методик дошкільної та початкової освіти Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, голова Ради молодих вчених Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка

ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Володимирович

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

ГАЛАН Ярослав Петрович

кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова Ради молодих вчених при ОДА Чернівецької області

ЛУК’ЯНЕНКО Олександр Вікторович

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурології, голова Ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

РОЛЬ Наталія Валеріївна

кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університету

ДАНЬКО Юрій Іванович

доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету

ЯРИМБАШ Дмитро Сергійович

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка»

ЗВАРИЧ Роман Євгенович

завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професор

МАСЛІЙ Наталя Дмитрівна

доктор економічних наук, професор кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, голова ради молодих вчених при Одеській обласній державній адміністрації

ДЕРЕВЯГІНА Наталія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», голова Ради молодих вчених Дніпропетровської області

ДЗЕРЖИНСЬКА Ольга Віталіївна

кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації і комп’ютерних технологій Технічного університету «Метінвест Політехніка», голова Ради молодих вчених Технічного університету «Метінвест Політехніка»

ТКАЧУК Андрій Геннадійович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації ім. проф. Б.Б. Самотокіна Державного університету «Житомирська політехніка»

ВИТВИЦЬКИЙ Василь Степанович

кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерної та комп’ютерної графіки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, голова Ради молодих вчених Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу

До РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

Консультанти

Ради молодих учених при МОН України

(станом на грудень 2023 р.)

НІКОЛАЄВ
Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник голови правління ГО «Інноваційний університет», консультант Ради

КОЛЕНДА
Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки, консультант Ради

ГУБЕЛАДЗЕ
Ірина Гурамівна

доктор психологічних наук, старший дослідник, завідувач лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, консультант Ради

МОСКВІНА
Вікторія Сергіївна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

БЕРЕЗКО
Олександр Леонідович

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», екс-президент та консультант Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради

ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна

кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради

ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

СТЕФІНІН Володимир Володимирович

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради

ПІДКУЙМУХА Людмила Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Києво-Могилянська академія», консультант Ради

ТАШКІНОВА Оксана Анатоліївна

Кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу «Приазовський державний технічний університет», консультант Ради

ХИЖНЯК Олександр Володимирович

доктор соціологічних наук, доцент, директор зі стратегічного розвитку та досліджень громадської організації «Українська експертна ліга», член Ради

 

Постійні робочі органи функціонують з метою вирішення основних завдань діяльності Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України

 

Назва

Короткий опис

Відповідальні особи

Консультування з питань захисту прав молодих учених 

Консультування з питань захисту прав молодих учених в рамках діючого законодавства 

Ващук О., 

Торбас О., 

Шепітько М.

 

Фейсбук сторінка РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Ващук О., Сімахова А., Сухіх А., Поліщук Є., Матвєєва К.,Семенець-Орлова І., Гакман А., Прохорчук О., Осадча О.,

Малогулко Ю., Савенков О., Макарук Л., Поліщук О., Оплачко І.,  Ташкінова О., Лемещенко-Лагода В., Данько Ю., Красовська Г., Бабікова К., Куницький С., Коць Є., Сікора В., 

Хижняк О., Шепітько М., Маренков О., Рогов В., Торбас О., Жосан Г.,  Приступа Я., Скидан Я., Козій Є.

Ютуб-канал РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Жосан Г.

Телеграм-канал 

РМУ при МОН

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Оплачко І.

Інстаграм РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Малогулко Ю.

Лінкедін РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Жосан Г.

Твіттер РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Маренков О.

Сайт РМУ при МОН 

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Сухіх А.,

Ус В., 

Матвєєва К.

Сторінка РМУ при МОН на сайті Міністерства освіти і науки України

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Яцишин А. 

Група «Бджоли» в соціальних мережах «Facebook», «Telegram»

Контент-менеджмент сторінки РМУ при МОН 

Ващук О.

Пропозиції щодо вирішення проблем молодих учених 

Розробка пропозицій щодо вирішення проблем молодих учених 

Ващук О., 

Сімахова А.

Публікаційна діяльність

Координація публікаційної діяльності щодо виконання завдання РМУ при МОН

Яцишин А.,

Кулікова Є.,

Матвєєва К.,

Лемещенко-Лагода В.

Звітна діяльність РМУ при МОН

Формулювання звітів діяльності РМУ при МОН

Матвєєва К.

Фінансування діяльності учених 

Аналіз стану та розробка пропозицій з фінансування діяльності учених 

Ващук О.,
Ніколаєв К.,
Поліщук Є.,
Сімахова А.,

Поліщук О.

Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

Формування пропозицій щодо організації та проведення конкурсу на здобуття державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної Сотні

Прохорчук О.,

Макарук Л.

Промоція здобутків молодих учених 

Організація та сприяння просуванню здобутків молодих учених 

Ващук О.,
Ніколаєв К.,
Торбас О.,
Шепітько М. ,

Сімахова А.,

Прохорчук О.,

Поліщук О.

Всеукраїнський форум Рад молодих вчених

Організація та проведення форуму Рад молодих вчених

Оплачко І.

Проєкт «Книга від вченого»

Організація проєкту «Книга від вченого»

Прохорчук О.,

Підкуймуха Л.

Всеукраїнський конкурс «Молодий вчений року»

Організація та проведення всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року»

Гакман Г.,

Кулікова Є.,

Мандич О.

Проєкт «Монографія на грант»

Організація та проведення конкурсу грантів на видання монографій молодих учених 

Мандич О.

Науково-популярний проєкт «Книга захиснику»

Організація та проведення науково-популярного проєкту «Книга захиснику»

Галан Я.

Науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки»

Організація та проведення науково-популярного заходу «Ніч молодіжної науки»

Сімахова А.

Реєстр Рад молодих вчених

Адміністрування електронної бази даних Рад молодих учених, наукових товариств закладів вищої освіти, наукових установ України

Савенков О.

Онлайн-лекції РМУ при МОН

Проєкт з організації публічних виступів, спрямованих на розвиток та професійне становлення молодих учених 

Прохорчук О.

Проєкт «Школа молодого науковця»

Проєкт з організації та проведення Школи молодого науковця 

Бабікова К.

Меморандум про партнерство

Координація діяльності учасників меморандуму про партнерство

Оплачко І.

Проєкт «Спілка рад молодих вчених»

Організація і реалізація проєкту «Спілка рад молодих вчених»

Жосан Г.

Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України

Формування літопису з увіковічення визначних наукових досягнень, винаходів та здобутків молодих науковців

Поліщук О.,

Приступа Я.

Офіс підтримки вченого

Створення умов та можливостей для реалізації інтелектуального потенціалу громадян України у сфері наукової, науково-технічної і інноваційної діяльності та вільного розвитку наукової та науково-технічної творчості

Ващук О.,

Сімахова А.,

Сухіх А.,

Поліщук О.,

Поліщук Є.,

Малогулко Ю.,

Гакман А.,

Лиман І.,

Лемещенко-Лагода В.,

Сікора В.,

Яцишин А.,

Кулікова Є.,

Макарук Л.,

Торбас О.,

Коленда Н., 

Ніколаєв К.,

Рогов В.,

Козій Є.,

Скидан Я.,

Підкуймуха Л.,

Приступа Я.

Регіональні зустрічі

Організація і проведення регіональних зустрічей

Ващук О.,

Оплачко І.,

Поліщук О.,

Сухіх А.

Форма для звернень до РМУ при МОН

Надання відповідей на сервісі щодо  контактактування з командою РМУ при МОН України

Торбас О.

Тренінговий проєкт «GrantWriter»

Реалізація тренінгового проєкту «GrantWriter»»

Лемещенко-Лагода В.,

Козій Є.

Проєкт «Клуб молодих вчених Києва»

Впровадження проєкту «Клуб молодих вчених Києва», направлений на потенційне практичне втілення та монетизацію досліджень аспірантів та молодих вчених закладів вищої освіти та наукових установ столиці

Ніколаєв К.

Досягнення молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі 

Організація і проведення заходів для молодих учених авіаційної та ракетно-космічної галузі 

Сімахова А.

Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток, інноваційні агротехнології» 

Організація та проведення конкурсу Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток, інноваційні агротехнології»

Данько Ю.

Проєкт «Онлайн школа волонтерства для молодих учених»

Організація та проведення школи з опанування навичок волонтерської діяльності для вчених

Ташкінова  О.

Реєстр наукових заходів

Ведення електронної бази даних з реєстрації та опублікування даних щодо запланованого проведення наукових заходів

Скидан Я.

Проєкт «Дослідження»

Проведення аналітичних, статистичних, історичних та інших досліджень щодо різної проблематики

Ващук О.,

Поліщук Є.,

Сімахова А.,

Поліщук О.,

Хижняк О.,

Коленда Н.,

Торбас О.,

Шепітько М.,

Сухіх А.,

Оплачко І.,

Ташкінова О.,

Підкуймуха Л.,

Кулікова Є.

Конкурс до 25-ї річниці Конституції України

Організація і проведення конкурсу 25-ї річниці Конституції України

Макарук Л.

Тренінговий курс «Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах»

Організація і проведення тренінгового курсу «Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах»

Лемещенко-Лагода В.,

Рогов В.

Проєкт «Наукою вишиваємо Україну»

Реалізація проєкту «Наукою вишиваємо Україну»

Кулікова Є.

Проєкт «Волонтер на війні: реалії. З перших вуст»

Здійснення проєкту  «Волонтер на війні: реалії. З перших вуст»

Ващук О.

Проєкт «Увічнення пам’яті вчених України, що загинули під час російсько-української війни з 2014»

Координування проєкту «Увічнення пам’яті вчених України, що загинули під час російсько-української війни з 2014»

Матвєєва К.

Проєкт «Українська наукова діаспора (Ukrainian Science Diaspora)» 

Встановлення зв’язків з українськими вченими, які знаходяться за межами України та розробка інструментів їх підтримки і програм повернення в Україну

Поліщук Є.Щорічний конкурс проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Формування та надання пропозицій з організації проведення конкурсу проєктів фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених

Сімахова А., 

Куницький С.,

Москвіна В.

Проєкт «Книга Рад молодих учених»

Реалізація проєкту «Книга Рад молодих учених» (збір інформації, упорядкування, оприлюднення)

Семенець-Орлова І.

Дайджести РМУ при МОН України

Створення та просування дайджестів РМУ при МОН

Малогулко Ю.

Служба психологічної підтримки

Надання психологічної допомоги за зверненнями через гугл-форму

Губеладзе І.

Гуманітарна допомога постраждалим від агресії росіян

Організація з надання гуманітарної допомоги постраждалим від агресії росіян

Кулікова Є.,

Данько Ю., 

Лемещенко-Лагода В.,

Поліщук О., 

Торбас О., 

Шепітько М.,

Оплачко І.,

Сухіх А.

Евакуація постраждалих від агресії росіян на території України

Організація і проведення евакуації постраждалих від агресії росіян на території України

Кулікова Є.,

Данько Ю.,

Лемещенко-Лагода В., 

Поліщук О., 

Торбас О., 

Шепітько М.,

Оплачко І.,

Сухіх А.

Онлайн-підтримка постраждалих від агресії росіян

Забезпечується онлайн-підтримка постраждалих від агресії росіян

Кулікова Є.,

Данько Ю.,

Лемещенко-Лагода В., 

Поліщук О., 

Торбас О., 

Шепітько М.,

Оплачко І.,

Сухіх А.

Реєстр пошкодженої та зруйнованої інфраструктури росіянами в Україні

Здійснюється реєстр пошкодженої та зруйнованої інфраструктури росіянами в Україні

Торбас О., 

Шепітько М.

Підтримка вчених, які були захоплені в полон росіянами

Здійснюється підтримка вчених, які були захоплені в полон росіянами

Сухіх А.

Реєстр вбитих вчених росіянами

Забезпечується реєстр вбитих вчених росіянами

Матвєєва К.

Фіксація злочинів росіян в Україні з 24.02.2022 р.

Здійснюється збір даних, опрацювання, звернення, фіксація злочинів росіян в Україні з 24.02.2022 р.

Торбас О., 

Шепітько М.

Проєкт «Правда в Україні»

Висвітлення в мережі Інтернет дійсної інформації щодо ситуації, що коїться в Україні з 24.02.2022 р.

Ващук О., Сімахова А., Сухіх А., Поліщук Є., Матвєєва К.,Семенець-Орлова І., Гакман А., Прохорчук О., Осадча О., Малогулко Ю., Савенков О., Макарук Л., Поліщук О., Оплачко І., Осадча О., Ташкінова О., Лемещенко-Лагода В., Данько Ю., Красовська Г., Бабікова К., Куницький С., Коць Є., Сікора В., Хижняк О., Шепітько М., Маренков О., Рогов В., Торбас О. , 

Жосан Г., Приступа Я., Скидан Я.

Ресурс про можливості підтримки вчених в Україні та в світі під час війни 

Ведення відкритого ресурсу про можливості підтримки вчених в Україні та в світі під час війни 

Куницький С.

Курси з вивчення іноземних мов для молодих вчених

Збір та оприлюднення актуальної інформації про можливість вивчення іноземних мов для вчених

Макарук Л.

Проєкт «Стратегічно важливо від вчених»  

Збір, сприяння впровадженню та обробка інформації щодо стратегічно важливих напрацювань/доробок вчених України, готових до практичного впровадження під час військових дій або післявоєнного відновлення економіки країни, чи тих, що вже мають впровадження з метою їх масштабування  та промоція наукових здобутків

Сухіх А.,

Сімахова А.,

Поліщук О.,

Прохорчук О.,

Ніколаєв К.,

Оплачко І.,

Яцишин А.

Рух з визнання злочинів російської федерації проти України-геноцидом українського народу

Сприяння визнанню злочинів російської федерації проти України-геноцидом українського народу

Сухіх А.,

Кулікова Є.,

Рогов В.

Проєкт «Зустріч з аспірантами» 

Організація і проведення зустрічей представників РМУ при МОН з аспірантами першого року навчання, молодими вченими закладів вищої освіти, наукових установ

Поліщук О.

Проєкт «Просто про науку» 

Популяризація наукових розробок українських дослідників

серед громадськості.

На сайті Міністерства освіти і науки України у розділі «Наука» створено нову рубрику «Просто про науку», де розміщуюються перші матеріали, підготовлені у межах спільної роботи Міністерства освіти і науки України, РМУ при МОН та Офісу підтримки вченого, в яких просто і доступно розповідається про розробки українських вчених, які мають важливе значення для економіки. Серед представлених є розробки з різних галузей досліджень: медицини, екології, енергетики, педагогіки та ін.

      Яцишин А.

 

Тимчасові робочі групи утворюються з метою оперативного вирішення питань з діяльності, рівномірного навантаження та розподілу обов’язків  серед членів Ради молодих учених при МОН. Інформація про тимчасові робочі групи Ради молодих учених при МОН оновлюється щомісячно.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Формування бази CV членів РМУ при МОНЗбір даних членів РМУ при МОНКоленда Н.
Лист секвестрЗвернення щодо збереження стратегічних видатків на сферу освіти та наукиКоленда Н,
Деревягіна Н.,
Хорольський А.,
Толстанова А.,
Жебчук Р.,
Мурликіна М.
Опитування щодо впливу карантину на дослідження та комунікації молодих учених УкраїниРозробка опитувальника для молодих учених, проведення опитування, оприлюднення результатівХижняк О.,
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Поліщук Є.,
Ніколаєв К.,
Романенко О.,
Губеладзе І.,
Сімахова А.,
Ташкінова О.
Опитування “Наукова молодь України”Розробка опитувальника, проведення дослідження, підготовка листів-звернень, обробка й аналіз результатів, презентація данихГубеладзе І.,
Хижняк О., Ташкінова О.
Проектна група EU LabРобота над проектом щодо онлайн-платформи/мобільного додатку з популяризації наукиСімахова А.,
Підкуймуха Л.,
Розмаріцина Н.,
Хмара М., Литвин М., Галат М.
Проектна група EU LabРобота над проектом «Digital платформа розвитку потенціалу молодого вченого»Поліщук Є.,
Коленда Н.,
Іванець І.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.,
Макарук Л.
Конкурс проектів молодих ученихПропозиції щодо удосконалення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.,
Москвіна В.
Зміни до Положення РМУ при МОНРобота над змінами до Положення РМУ при МОНШепітько М.,
Гресь Ю., Головко К., Торбас О.
Лист до ВР України щодо премійЗвернення з проханням щодо роз’яснення строків проведення експертизи поданьДеревягіна Н.,
Коленда Н.
Інформація про РМУ при МОН на сторінку МОНОновлення інформації про РМУ на сторінці МОНДеревягіна Н.,
Коленда Н.,
Полішук Є.,
Сімахова А.,
Ващук О.
Напрацювання щодо доброчесностіОбробка та формування рекомендацій до МОН щодо академічної доброчесностіШаблистий В.,
Сімахова А.
Комунікаційна політика РМУ при МОННПА щодо регулювання внутрішніх та зовнішніх комунікаційних зв’язків РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Регламент РМУ при МОННПА, що регламентує діяльність РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїВнесення пропозицій до Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїТорбас О.,
Деревягіна Н.,
Сімахова А.
Повернення молодих ученихПідготовка звернень до МОН  щодо політики повернення молодих учених та мотивацію аспірантівСімахова А.,
Толстанова Г.
Українська фундаментальна наука і американо-європейські цінності: погляди молодих ученихОнлайн-дискусія із залученням американських молодих учених, українських дослідників. Питання: Проблеми розвитку фундаментальної науки, цінності в науці (європейський, американський та український підходи), популяризація науки молодими ученими.Сімахова А., Хмара М., Галат М., Литвин М., Розмаріцина Н., Кушерець Д.
Зміни критеріїв стипендії КМУ для молодих ученихФормування рекомендацій з питань оновлення критеріїв для претендентів на отримання стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Толстанова Г.,
Коленда Н.
Внесення змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Формування та внесення пропозицій щодо змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Жебчук Р.,
Коленда Н.,
Деревягіна Н.
Критерії оцінювання ефективності роботи науковцяРозробка пропозицій щодо формування методики оцінювання ефективності роботи науковцівКоленда Н.,
Макарук Л.
Кодекс експертаФормування пропозицій щодо змісту Кодексу експертаМосквіна В.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Сімахова А.,
Хорольський А.,
Хмара М.,
Деревягіна Н.,
Куницький С.,
Дегтярьова І.
Удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Коленда Н.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.
Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукПідготовка рекомендацій та позицій до МОН щодо основних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукБєлов Д,
Коленда Н,
Хорольський А.
Процедура визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихПропозиції щодо зміни процедури визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.,
Куницький С.,
Чебанов В.,
Москвіна В.,
Галат М.
Поточна діяльність РМУ при МОНПропозиції щодо діяльності РМУ приа МОН з метою підтримки молодих учених Україничлени президії РМУ при МОН
Оформлення і подання документів на присудження Премії ВР України молодим ученимЗміни до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученимСімахова А.,
Коленда Н.