Конкурси

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЙ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

  • Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Метою проведення Конкурсу є забезпечення підтримки молодих вчених, створення ними дослідницьких груп для вирішення актуальних проблемних питань, формування творчого покоління молодих науковців у різних галузях науки, конкурентоздатних на міжнародному ринку праці, закріплення талановитих молодих вчених у науковій сфері та розбудова молодими вченими наукової кар’єри. Строк виконання робіт і розробок до 3 років. Керівником проекту повинен бути науково-педагогічний (науковий) працівник (докторант), який працює (навчається) у вищому навчальному закладі, науковій установі та на момент подання проекту на Конкурс відповідає таким вимогам:

кандидат наук, віком до 35 років;

докторант або доктор наук, віком до 40 років.

  • Щорічна премія Президента України для молодих учених

На здобуття премії можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

  • Щорічний конкурс на здобуття грантів Президента України для обдарованої молоді (Держмолодьспорт)

Гранти  Президента  України  для  обдарованої  молоді  (далі  –  гранти)  –  це фінансова  підтримка  державою  обдарованої  молоді,  що  надається  з  метою  реалізації  соціально  значущих  творчих  проектів  у  соціальній  та  гуманітарній сфері.  Щорічно  присуджується  60  грантів.  Грант  може  одержати громадянин  України  віком  до  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

  • Щорічний конкурс на здобуття стипендії Президента України для молодих учених

Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.  На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові дослідження.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –  конкурс проводяться двічі на рік – до 25 квітня та до 25 вересня. 

  • Щорічний конкурс наукових проектів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД)

До  участі  в  конкурсі  допускаються  молоді  вчені  віком  (на  момент подання  запиту):  доктори  наук  –  до  35  років,  докторанти  –  до  33  років, кандидати наук – до 30 років. Гранти  можуть  бути  надані  на  проведення  як  нових  наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (в тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

  • Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Премія  присуджується  за  видатні  досягнення  в  галузі фундаментальних  і  прикладних  досліджень  та  науково-технічних  розробок  і стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. На здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за рік до їх висунення. У  конкурсі  на  здобуття  премії  можуть  брати  участь  наукові працівники, докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій,  підприємств  України,  Національної  академії  наук  України, галузевих  академій  наук  України  та  вищих  навчальних  закладів  III-IV  рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 квітня.

  • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

На здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих учених можуть висуватися наукові співробітники, викладачі вузів, інженерно-технічні працівники і аспіранти, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні науково-технічні розробки та наявні можливості для подальшого проведення наукових досліджень. Присуджуються 320 щомісячних стипендій  Кабінету Міністрів України,  строком до двох років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на рік – до 1 квітня та до 1 вересня.

  • Щорічна конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Присуджується  молоді,  особливі  досягнення  якої  сприяють  розвитку суспільно-економічного  життя  України,  її  розбудові  та  утвердженню міжнародного  авторитету  держави.  Кількість  –  60  щорічних  премій  у  6 номінаціях:  за  виробничі  досягнення;  за  наукові  досягнення;  за  творчі досягнення;  за  спортивні  досягнення;  за  особисту  мужність;  за  внесок  у розвиток молодіжного руху. Розмір премії  –  120 неоподатковуваних  мінімумів доходів  громадян.  Граничний  вік  (на  момент  подання  запиту)  –  35  років.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 березня.

  • Щорічна Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (в лютому) присуджує чотирнадцять премій для молодих учених і чотирнадцять премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагомішим, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка. На конкурс не приймаються роботи, які раніше були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій інших відомств, що присуджуються за конкурсами.Не приймаються на конкурс також збірники наукових робіт різних авторів.
Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами –жовтень-грудень щорічно.

Про оголошення та строки конкурсів на здобуття стипендій, грантів та премій можна дізнатись на офіційному сайті НАНУ

ГРАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фонд Берінгер-Інгельхайм щорічно виділяє гранти для виконання дисертаційних досліджень (PhD) перспективними молодими ученим,и що спеціалізуються в галузі фундаментальної біомедицини. До участі в Конкурсі запрошуються молоді фахівці не старше 27 років на момент закінчення прийому заявок, які проживають в країнах Європейського Союзу і за його межами, що працюють над дисертацією, яка присвячена експериментам в галузі фундаментальних біомедичних досліджень.
Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом, можна знайти в міжнародному журналі Фонду FUTURA (див. архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).

Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених