Міжнародне співробітництво

Важливим кроком у євроінтеграційному напрямку стало набуття Радою повноправного членства у EURODOC – Європейській раді аспірантів та молодих учених, що відбулося 28 березня 2014 року на Генеральній асамблеї (Загальних зборах) Eurodoc у Будапешті, Угорщина, за результатами таємного голосування.

EURODOC – це авторитетна міжнародна громадська організація зі штаб-квартирою в Брюселі, місією якої є консолідація аспірантів та молодих науковців країн Європи у їх прагненні до професійної реалізації та гідного життя. Eurodoc відомий своїм вагомим внеском у розвиток Європейського дослідницького простору (ERA) та Європейського простору вищої освіти (EHEA), відстоюванням професійного статусу для аспірантів (статус наукового працівника), поліпшення умов праці молодих вчених та підвищення якості вищої освіти і науки, підвищення цінності й суспільної важливості дисертації та наукових досліджень, лобіювання інтересів молодих вчених у Європейському освітньо-науковому просторі. Серед важливих функцій цієї організації: поширення інформації, яка стосується молодих дослідників; лобіювання їхніх інтересів у європейських інституціях; зміцнення інституційного потенціалу організацій молодих учених, встановлення та зміцнення співпраці між ними. Eurodoc прагне стати стратегічним партнером основних стейкхолдерів у європейській політиці вищої освіти і наукових досліджень, зокрема у співпраці з Європейською комісією (Генеральним директоратом з наукових досліджень та інновацій, Генеральним директоратом освіти і культури), Європейською асоціацією університетів, організацією Science Europe, яка об’єднує національні дослідницькі фонди країн Європи тощо.

Стаття авторства РМУ МОН про виклики та перспективи для молодих учених України у 2014/2015 була опублікована в Офіційному віснику Євродоку №18 2015 р.

Члени Ради брали активну участь у формуванні пропозицій від Євродоку до проекту Директиви ЄС про мобільність науковців з третіх країн.

У 2015 році РМУ при МОН увійшла до команди Eurodoc Policy Officers. На Загальних зборах у Великому Герцогстві Люксембург 20-23 квітня 2016 р. за результатами таємного голосування до складу Президії Eurodoc на 2016-2017 р. було обрано заступника голови Ради молодих учених при МОН Ірину Дегтярьову. Члени РМУ при МОН беруть участь у роботі таких робочих груп Eurodoc: з питань працевлаштування та наукової кар’єри, з досліджень освітньо-наукової політики, з міждисциплінарних досліджень, відкритого доступу та мобільності.

У 2020 році Рада брала участь у конференції Eurodoc “Open Up Your Science!”, як офіційний член Євродоку. Основною метою щорічної конференції Eurodoc було створення платформи для об’єднання членів Євродоку, тобто Національної асоціації (НС), дослідників ранньої кар’єри (ECR), розробників політики вищої освіти, університетів, установ фінансування, бізнесу та інших зацікавлених сторін для вирішення питання, що стосуються ECR, вищої освіти та досліджень.

9 вересня 2014 року РМУ при МОН на Генеральній асамблеї MILSET – The International Movement for Leisure Activitiesin Scienceand Technology у місті Жиліна (Словаччина) заочно отримала статус партнера MILSET-Europe. MILSET – це міжнародний рух для організації дозвілля в науці і техніці, який є неурядовою, некомерційною і політично незалежною організацією молоді, яка спрямована на розвиток наукової культури серед молоді шляхом організації науково-технічних програм, у тому числі виставок, конгресів та інших заходів високої якості.

Також серед міжнародної діяльності РМУ при МОН слід відзначити:

  • ознайомлення з досвідом роботи Європейського дослідницького центру в м. Іспра (Італія), березень 2016 року;
  • участь у проекті «Інноваційний університет і лідерство», організаторами якого є факультет «Artes Liberales», Міжнародний фонд досліджень освітньої політики, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Республіка Польща, 2014-2019 рр.
  •  участь у програмі «Відкритий світ» та ознайомлення з системою організації і управління освітою в США, лютий 2015-2019 рр.