Напрямки роботи

Діяльність Ради молодих учених при МОН здійснюється у таких напрямах:

  • Консультативно-дорадча, що направлена на розширення кордонів української наукової дипломатії, стимулювання професійної діяльності молодих вчених у міжнародних, національних та іноземних закладах вищої освіти  та наукових установах, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності. Курсом роботи РМУ при МОН є захист прав молодих вчених, їх волевиявлення в органах державної влади, створення інформаційної платформи, підтримка наукової думки освітньої і наукової спільноти у національному та світовому просторі. Розробка і підготовка пропозицій до діючих та проєктів нормативно-правових актів у сфері науки і освіти.
  • Інформаційно-комунікативна, що спрямована на забезпечення комунікації між фізичними та юридичними особами з питань обміну і опрацювання інформації (розсилки, обговорення, висвітлення діяльності і актуальних нових можливостей для молодих вчених та ін.)
  • Організаційна, що спрямована на організацію і проведення конференцій, семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів з метою підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вчених в Україні та в інших державах.
  • Міжнародне співробітництво в контексті побудови Європейського простору вищої освіти і наукових досліджень, який дозволяє нашим молодим науковцям бути в епіцентрі європейського і світового інформаційного простору, представляти та лобіювати інтереси української наукової молоді на європейському і світовому просторі, а також сприяння налагодженню контактів з національними асоціаціями молодих науковців та іншими академічними партнерами різних країн.
  • Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України було ініційовано рух з визнання дій росії проти України геноцидом – рух, який констатує, що дії росії з 24.02.2022 р. є актом геноциду українського народу.