Про нас

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (РМУ при МОН) — консультативно-дорадчий орган, створений з метою сприяння реалізації конституційних прав молодих учених щодо їх участі у формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. РМУ при МОН є правонаступником Ради молодих учених при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України (Держінформнауки України).

ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ

У 2012 році при Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації була створена Рада молодих учених (далі – РМУ). Поштовхом до створення РМУ стало рішення круглого столу «Стан та перспективи професійної та економічної привабливості наукової сфери для молодих фахівців», проведеного 29 березня 2012 року в Держінформнауки.

Саме під час виступів  та обговорення гострих питань участі молоді у науковій діяльності стала очевидною необхідність створення представницького органу молодих учених на рівні центрального органу виконавчої влади. Ініціативна група, сформована за підсумками роботи круглого столу, узагальнила пропозиції всіх зацікавлених сторін і підготувала Положення про РМУ, яке було затверджено наказом Держінформнауки № 109 від 13 червня 2012 року.

У 2014 році в зв’язку з реорганізацією Держінформнауки згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 24 листопада 2014 року № 1384 РМУ продовжує діяти як консультативно-дорадчий орган при Міністерстві освіти і науки України – РМУ при МОН.

ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯМИ РМУ при МОН Є:

  • сприяння взаємодії Міністерства освіти і науки України та самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ та закладів вищої освіти України;
  • формування пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та закладах вищої освіти, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  • консультативна підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, співробітництво з іноземними замовниками наукової продукції тощо;
  • сприяння залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проєктів.