Україна

КОНКУРСИ, ПРЕМІЇ І ГРАНТИ ДЛЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 

  • Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16#Text

 

  • Премія Президента України для молодих вчених

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779/2000#Text

 

  • Стипендії Президента України для молодих вчених

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/582-94-%D0%BF#Text

 

  • Щорічний конкурс наукових проєктів на здобуття грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (ДФФД)

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1210/2002#Text

 

  • Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2675-19#Text

 

  • Щорічний конкурс на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/560-94-%D0%BF#Text

 

  • Щорічна конкурс на здобуття Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Нормативне регулювання: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073550-07#Text

 

  • Щорічна Премія НАН України для молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за кращі наукові роботи

Нормативне регулювання: http://www.nas.gov.ua/young/UA/awardsNASU

 

ГРАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ДИСЕРТАЦІЙНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Перелік наукових напрямів, підтримуваних Фондом FUTURA, можна знайти в міжнародному журналі (архів на сайті Фонду: http://www.bifonds.de).