Cтруктура

Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється Президія РМУ при МОН, яка діє у період між її засіданнями. До складу Президії входять голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар і окремі члени РМУ при МОН.

ВАЩУК

Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”,

голова правління ГО “Міжнародна фундація розвитку”, керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради

earth.olesia@gmail.com

ДЕРЕВЯГІНА Наталія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, голова Ради молодих вчених Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Перший заступник голови Ради

natali.derev@gmail.com

ПОЛІЩУК

Євгенія Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради

yevheniia.polishchuk@gmail.com

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету, доцент, заступник голови Ради

natturlix@gmail.com

НІКОЛАЄВ

Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, заступник декана факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри екології, відповідальний секретар приймальної комісії Національного авіаційного університету, секретар Ради

nikolaev.kirill@gmail.com

КОЛЕНДА

Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), член Президії Ради

Natalya.Kolenda@gmail.com

РОМАНЕНКО

Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва, член Президії Ради

romanenko_olya@ukr.netЧлени РМУ при МОН виконують свої обов’язки на громадських засадах відповідно до затверджених планів і напрямів роботи.

ВАЩУК

Олеся Петрівна

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”,

голова правління ГО “Міжнародна фундація розвитку”, керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради

earth.olesia@gmail.com

ДЕРЕВЯГІНА Наталія Іванівна

кандидат технічних наук, доцент кафедри гідрогеології та інженерної геології, голова Ради молодих вчених Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Перший заступник голови Ради

natali.derev@gmail.com

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

Доктор економічних наук, доцент кафедри міжнародної економіки Національного авіаційного університету, доцент, заступник голови Ради

natturlix@gmail.com

ПОЛІЩУК

Євгенія Анатоліївна

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради

yevheniia.polishchuk@gmail.com

НІКОЛАЄВ

Кирило Дмитрович

кандидат сільськогосподарських наук, заступник декана факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій, доцент кафедри екології, відповідальний секретар приймальної комісії Національного авіаційного університету, секретар Ради

nikolaev.kirill@gmail.com

РОМАНЕНКО

Ольга Анатоліївна

кандидат економічних наук, доцент Київського національного торговельно-економічного університету, координатор асоціації наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва, член Президії Ради

romanenko_olya@ukr.net

КОЛЕНДА

Наталія Вікторівна

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), член Президії Ради

Natalya.Kolenda@gmail.com

ГУБЕЛАДЗЕ

Ірина Гурамівна

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, BFUG Officer та Plan S Officer в Європейській раді аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, член Ради РМУ при МОН

irynagubeladze@gmail.com

ГАЛАТ

Марина Владиславівна

доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Ради

galat_mv@nubip.edu.ua maryna.galat@gmail.com

МОСКВІНА

Вікторія Сергіївна

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член Ради

v.moskvina@gmail.com

МУРЛИКІНА

Марина Володимирівна

кандидат хімічних наук, науковий

співробітник відділу органічної та

біоорганічної хімії, Науково-

технологічний комплекс «Інститут

монокристалів» Національної

академії наук України, член Ради

marinavladimirmur@gmail.com

ХМАРА

Марина Петрівна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, член Ради

marynahmara@gmail.com

ЖЕБЧУК

Роман Леонідович

кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Ради

r.zhebchuk@gmail.comДо РМУ при МОН залучені асоційовані члени (без права голосу) з числа національних експертів, які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН.

ТАШКІНОВА Оксана Анатоліївна

Кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Tashkinovaks@gmail.com

ШЕПІТЬКО

Михайло Валерійович

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

shepitko.michael@gmail.com

ПІДКУЙМУХА Людмила Миколаївна

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університеті «Києво-Могилянська академія»

liudmyla.pidkuimukha@gmail.com

l.pidkuimukha@ukma.edu.ua

ПОГОРІЛЕНКО Артур Васильович

Аспірант Національної академії внутрішніх справ, кафедра юридичної психології. Аспірант юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка, кафедра господарського права.

apohorilenko@gmail.com

ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник відділу управління станом гірничого масиву, голова Ради молодих вчених Інституту фізики гірничих процесів Національної академії наук України

khorolskiyaa@ukr.net

ТОРБАС Олександр

Кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу Національного університету “Одеська юридична академія”

torbas.oleksandr@gmail.com

ХИЖНЯК Олександр Володимирович

доктор соціологічних наук, професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій, начальник Управління міжнародних відносин Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

o.khyzhniak@karazin.ua

МАРЕНКОВ Олег Миколайович

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

gidrobions@gmail.com

МАКАРУК Лариса

Леонідівна

Доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики,декан факультету іноземної філології,

Голова Ради молодих учених Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

laryssa_makaruk@ukr.net

БОЛГАР Віталій Вікторович

Аспірант кафедри історії світової музики

Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського

mrbvitaliy@gmail.com

ЛИТВИН

Марина

Валентинівна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім.О.Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО

marina06324@gmail.com

РОЗМАРІЦИНА Наталія Анатоліївна

Доктор філософії зі спеціальності “Публічне управління та адміністрування”

natali.rozmaricuna@gmail.com

БАБІКОВА Катерина Олександрівна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри екології,

директор Інституту новітніх технологій та лідерства

Національного авіаційного університету

babikova.kateryna@gmail.com

КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович

Кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Водопостачання

та очищення води» Національного університетуводного господарства та природокористування

s.o.kunytskiy@nuwm.edu.ua

ГОЛОВКО Катерина Володимирівнаа

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-

дослідного інституту економіки та інновацій

k.v.mozharovska@gmail.com

КУШЕРЕЦЬ Дарина Василівна

Доктор юридичних

наук, професор, ректор Університету штучного інтелекту та цифровізації

dk80685059898@gmail.com

МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету

juliya.malogulko@gmail.com

ІВАНЕЦЬ Ірина

К.е.н, доцент кафедри корпоративних фінансів та контролінгу ДВНЗ «Київський

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

iryna_ivanets@kneu.edu.ua

ЛАРІН

ДМИТРО ІГОРОВИЧ

завідувач навчальної лабораторії загальної психології імені професора Г.І.Челпанова факультету психології КНУ імені Тараса Шевченка, практичний психолог

larin-89@ukr.net dmitrolarin329@gmail.com

МАТВЄЄВА Катерина Вікторівна

Аспірантка Київського національного університету культури і мистецтв

kmatvieieva@gmail.com

ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки “НУБіП України”, заступник голови РМУ НУБіП України. Веду проект “Он-лайн лекторій РМУ при МОН”.

1amen1@ukr.net

САВЕНКОВ Олег Ігорович

асистент кафедри механіки та констрування машин, заступник керівника науково-дослідного центру фундаментально-прикладних проблем редукторобудування Національного університету корабебудування ім. адм. Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації.

oleg.savenkov@nuos.edu.ua

САЮК Марія Вікторівна

провідний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

saiukmasha@gmail.comДо РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

ДЖАБРАІЛОВ

Руслан Аятшахович

доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України, консультант Ради

ruzaur13@gmail.com

ЗУЄВ

Олександр Леонідович

доктор фізико-математичних наук, професор, зав. відділу прикладної механіки Інституту прикладної математики і механіки НАН України;

старший науковий співробітник (Senior Scientist) Інституту динаміки складних технічних систем ім. Макса Планка (м. Магдебург, Німеччина), консультант Ради

alexander.zuyev@gmail.com zuyev@mpi-magdeburg.mpg.de

МОНАСТИРСЬКИЙ Григорій Леонардович

професор кафедри менеджменту та публічного управління,

директор наукового інституту управління проектами

Тернопільського національного економічного університету,

доктор економічних наук, професор, консультант Ради

grymon@ukr.net

ТОЛСТОЛУЦЬКИЙ Віктор Олександрович

кандидат технічних наук, начальник відділу Державного підприємства «Харківське конструкторське бюро з машинобудування» імені О. О. Морозова, заступник голови Харківської обласної Ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради

tolstolutskyy@gmail.com

ЧЕБАНОВ

Валентин Анатолійович

доктор хімічних наук, професор, перший заступник генерального директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент Національної академії наук України, консультант Ради

chebanov@isc.kh.ua chebanov@gmail.com

БЕРЕЗКО

Олександр

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», консультант Ради

berezko@gmail.com oleksandr.l.berezko@lpnu.ua

КРАЩЕНКО

Юрій Петрович

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради

y.krashchenko@gmail.com

ПОПОВ

Сергій Віталійович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради

serge.popov@gmx.net

ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна

кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Ради, консультант Європейської ради аспірантів і молодих учених Євродок

irina.degtiarova@gmail.com

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради

ovchinnikova.yuyu@gmail.com

ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна

доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

gtolstanova@gmail.com

ЛЮБЧЕНКО Олексій Олександрович

асистент кафедри конституційного, адміністративного, екологічного та трудового права Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Голова Товариства молодих учених ПЮІ НЮУ імені Ярослава Мудрого, Голова Полтавського обласного осередку ВМГО «Асоціація випускників НЮУ імені Ярослава Мудрого», керуючий партнер Адвокатського об’єднання «ЛЮКО», консультант Ради

oleksiy.lyubchenko@gmail.com

СТЕФІНІН Володимир Володимирович

кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради

stefinin.v@gmail.com

КОВАЛЬ

Костянтин

Олегович

кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри інтеграції

навчання з виробництвом Вінницького національного

технічного університетукерівник стартап школи “Sikorsky

Challenge” міста Вінниці, консультант Ради

kkoval@vntu.edu.uaПостійні робочі органи функціонують з метою вирішення основних завдань діяльності Ради молодих учених при МОН.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Консультування з питань захисту прав молодих ученихКонсультування з питань захисту прав молодих учених в рамках діючого законодавстваВащук О., Торбас О., Шепітько М., Гресь Ю., Головко К.
Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки УкраїниПроект з організації публічних виступів, спрямованих на розвиток та професійне становлення молодих ученихВащук О.
Фейсбук сторінка РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Ютуб-канал РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМурликіна М.
Інстаграм РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМалогулко Ю.
Лінкедін РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А., Деревягіна Н.
Твіттер РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А.
Сайт РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОННіколаєв К.
Сторінка РМУ при МОН на сайті МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Поліпшення соціально-економічних умов для молодих ученихРозробка пропозицій щодо поліпшення соціально-економічних умов молодих ученихКоленда Н.,
Жебчук Р.,
Кушерець Д.
Комплексні пропозиції щодо вирішення проблем молодих ученихРозробка пропозицій щодо вирішення проблем молодих ученихКоленда Н.
Школа молодого науковцяПроект з організації та проведення Школи молодого науковцяВащук О., Зубченко Н., Саюк М.
Монографія на грантОрганізація та проведення конкурсу грантів на видання монографій молодих ученихВащук О., Головко К., Саюк М.
Фінансування діяльності ученихАналіз стану та розробка пропозицій з фінансування діяльності ученихВащук О.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Поліщук Є.,
Сімахова А.
Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних виданьОрганізація та проведення конкурсу Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ”Ващук О.,
Данько Ю.,
Саюк М.
Здобутки молодих ученихОрганізація та сприяння просуванню здобутків молодих ученихХмара М.,
Ващук О.,
Ніколаєв К.,
Торбас О.,
Шепітько М.
Конкурс проектів молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.
Стипендіальні та преміальні програми підтримки молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення стипендіальних та преміальних програм для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.

Тимчасові робочі групи утворюються з метою оперативного вирішення питань з діяльності, рівномірного навантаження та розподілу обов’язків  серед членів Ради молодих учених при МОН. Інформація про тимчасові робочі групи Ради молодих учених при МОН оновлюється щомісячно.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Формування бази CV членів РМУ при МОНЗбір даних членів РМУ при МОНКоленда Н.
Лист секвестрЗвернення щодо збереження стратегічних видатків на сферу освіти та наукиКоленда Н,
Деревягіна Н.,
Хорольський А.,
Толстанова А.,
Жебчук Р.,
Мурликіна М.
Опитування щодо впливу карантину на дослідження та комунікації молодих учених УкраїниРозробка опитувальника для молодих учених, проведення опитування, оприлюднення результатівХижняк О.,
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Поліщук Є.,
Ніколаєв К.,
Романенко О.,
Губеладзе І.,
Сімахова А.,
Ташкінова О.
Опитування “Наукова молодь України”Розробка опитувальника, проведення дослідження, підготовка листів-звернень, обробка й аналіз результатів, презентація данихГубеладзе І.,
Хижняк О., Ташкінова О.
Проектна група EU LabРобота над проектом щодо онлайн-платформи/мобільного додатку з популяризації наукиСімахова А.,
Підкуймуха Л.,
Розмаріцина Н.,
Хмара М., Литвин М., Галат М.
Проектна група EU LabРобота над проектом «Digital платформа розвитку потенціалу молодого вченого»Поліщук Є.,
Коленда Н.,
Іванець І.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.,
Макарук Л.
Конкурс проектів молодих ученихПропозиції щодо удосконалення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.,
Москвіна В.
Зміни до Положення РМУ при МОНРобота над змінами до Положення РМУ при МОНШепітько М.,
Гресь Ю., Головко К., Торбас О.
Лист до ВР України щодо премійЗвернення з проханням щодо роз’яснення строків проведення експертизи поданьДеревягіна Н.,
Коленда Н.
Інформація про РМУ при МОН на сторінку МОНОновлення інформації про РМУ на сторінці МОНДеревягіна Н.,
Коленда Н.,
Полішук Є.,
Сімахова А.,
Ващук О.
Напрацювання щодо доброчесностіОбробка та формування рекомендацій до МОН щодо академічної доброчесностіШаблистий В.,
Сімахова А.
Комунікаційна політика РМУ при МОННПА щодо регулювання внутрішніх та зовнішніх комунікаційних зв’язків РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Регламент РМУ при МОННПА, що регламентує діяльність РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїВнесення пропозицій до Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїТорбас О.,
Деревягіна Н.,
Сімахова А.
Повернення молодих ученихПідготовка звернень до МОН  щодо політики повернення молодих учених та мотивацію аспірантівСімахова А.,
Толстанова Г.
Українська фундаментальна наука і американо-європейські цінності: погляди молодих ученихОнлайн-дискусія із залученням американських молодих учених, українських дослідників. Питання: Проблеми розвитку фундаментальної науки, цінності в науці (європейський, американський та український підходи), популяризація науки молодими ученими.Сімахова А., Хмара М., Галат М., Литвин М., Розмаріцина Н., Кушерець Д.
Зміни критеріїв стипендії КМУ для молодих ученихФормування рекомендацій з питань оновлення критеріїв для претендентів на отримання стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Толстанова Г.,
Коленда Н.
Внесення змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Формування та внесення пропозицій щодо змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Жебчук Р.,
Коленда Н.,
Деревягіна Н.
Критерії оцінювання ефективності роботи науковцяРозробка пропозицій щодо формування методики оцінювання ефективності роботи науковцівКоленда Н.,
Макарук Л.
Кодекс експертаФормування пропозицій щодо змісту Кодексу експертаМосквіна В.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Сімахова А.,
Хорольський А.,
Хмара М.,
Деревягіна Н.,
Куницький С.,
Дегтярьова І.
Удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Коленда Н.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.
Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукПідготовка рекомендацій та позицій до МОН щодо основних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукБєлов Д,
Коленда Н,
Хорольський А.
Процедура визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихПропозиції щодо зміни процедури визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.,
Куницький С.,
Чебанов В.,
Москвіна В.,
Галат М.
Поточна діяльність РМУ при МОНПропозиції щодо діяльності РМУ приа МОН з метою підтримки молодих учених Україничлени президії РМУ при МОН
Оформлення і подання документів на присудження Премії ВР України молодим ученимЗміни до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученимСімахова А.,
Коленда Н.