Cтруктура

Для оперативного вирішення актуальних питань утворюється Президія РМУ при МОН, яка діє у період між її засіданнями. До складу Президії входять голова, перший заступник голови, заступники голови, секретар і окремі члени РМУ при МОН.

ВАЩУК
Олеся Петрівна

2022

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”,
голова правління ГО “Міжнародна фундація розвитку”, керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради

067-559-76-46


vaschuk08

earth.olesia@gmail.com

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

2022

доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради

050 481 63 33


natturlix@gmail.com

ПОЛІЩУК
Євгенія Анатоліївна

2022

доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради

097 705 27 33
093 470 10 32

yevheniia.polishchuk@gmail.com

СУХІХ Аліса Сергіївна

2022

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України

098-596-26-61 alisinia_m

salisam2005@gmail.com

ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

2022

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, секретар Ради

095-240-40-07
095-865-44-16

andreykh918@gmail.com; khorolskiyaa@ukr.net;

 

Персональний склад РМУ при МОН включає таких членів:

ВАЩУК
Олеся Петрівна

2022

доктор юридичних наук, доцент,
професор кафедри криміналістики Національного університету “Одеська юридична академія”,
голова правління ГО “Міжнародна фундація розвитку”, керівник групи «De mendacio veritas», Голова Ради

СІМАХОВА Анастасія Олексіївна

2022

Доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент, перший заступник голови Ради

ПОЛІЩУК
Євгенія Анатоліївна

2022

Доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», заступник голови Ради

СУХІХ Аліса Сергіївна

2022

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України, голова Ради молодих вчених Інституту цифровізації освіти НАПН України, заступник голови Ради молодих вчених Національної академії педагогічних наук України

ХОРОЛЬСЬКИЙ Андрій Олександрович

2022

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Відділення фізики гірничих процесів Інституту геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, секретар Ради молодих вчених при Відділенні фізики і астрономії Національної академії наук України, секретар Ради

ГАЛАТ
Марина Владиславівна

2022

доктор ветеринарних наук, доцент, доцент кафедри фармакології, паразитології і тропічної ветеринарії, Голова Спілки молодих вчених Національного університету біоресурсів і природокористування України, член Ради

ЖЕБЧУК
Роман Леонідович

2022

кандидат економічних наук, асистент кафедри фінансів та кредиту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член Ради

КОЦЬ Єлизавета Павлівна

2022

Ад’юнкт, викладач кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ

КУЛІКОВА Єлизавета Олександрівна

2022

викладач кафедри фінансового менеджменту та фондового ринку Одеського національного економічного університету, голова Ради молодих вчених ОНЕУ, заступник голови Ради молодих вчених при ООДА

КУНИЦЬКИЙ Сергій Олегович

2022

Кандидат технічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник науково-дослідної частини, заступник керівника науково-дослідної лабораторії «Водопостачання та очищення води» Національного університету водного господарства та природокористування, член Ради, регіональний координатор

МАКАРУК Лариса
Леонідівна

2022

Доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки, член Ради

МАЛОГУЛКО Юлія Володимирівна

2022

Кандидат технічних наук, доцент кафедри електричних станцій та систем Вінницького національного технічного університету

МАТВЄЄВА Катерина Вікторівна

2022

аспірантка, голова Ради молодих учених Київського національного університету культури і мистецтв, асистент кафедри філософії і педагогіки НТУ “Дніпровська політехніка”, член Ради

ПРОХОРЧУК Олександр Михайлович

2022

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації “НУБіП України”, Голова СМВ Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України, член Ради

СЕМЕНЕЦЬ-ОРЛОВА Інна Андріївна

2022

Директор Навчально-наукового інституту управління, економіки та фінансів, завідувач кафедри публічного адміністрування МАУП, доктор наук з державного управління, доцент, член Ради

СІКОРА Владислав Володимирович

2022

кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інститутут Сумського державного університету; член Експертної ради МОН за фаховими напрямами, член Ради

ТАШКІНОВА Оксана Анатоліївна

2022

Кандидат соціологічних наук, доцент, завідувачка кафедри соціології та соціальної роботи Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет», член Ради

ТОРБАС Олександр Олександрович

2022

Доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального процесу, детективної та оперативно-розшукової діяльності Національного університету “Одеська юридична академія”, член Ради

ХИЖНЯК Олександр Володимирович

2022

начальник Управління міжнародних відносин (основна), професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (основна додаткова);
професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет (за сумісництвом), член Ради

ШЕПІТЬКО
Михайло Валерійович

2022

доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, член Ради

 

МАРЕНКОВ Олег Миколайович

2022

Кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

ЛИТВИН
Марина
Валентинівна

2022

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії та міжнародних економічних відносин НТУ «Дніпровська політехніка», докторант кафедри міжнародної економіки і світових фінансів ДНУ ім.О.Гончара, заступник голови ГЕР НАЗЯВО

БАБІКОВА Катерина Олександрівна

2022

Кандидат
сільськогосподарських наук,
доцент кафедри екології,
директор Інституту новітніх
технологій та лідерства
Національного авіаційного
університету

ГОЛОВКО Катерина Володимирівна

2022

Доктор юридичних наук, старший науковий співробітник відділу економіко-правових досліджень Причорноморського науково-
дослідного інституту економіки та інновацій

САВЕНКОВ Олег Ігорович

2022

старший викладач кафедри кондиціонування та рефрижерації Національного університету корабебудування ім. адм. Макарова, голова Ради молодих учених Миколаївської області при Департаменті освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації, регііональний координатор

САЮК Марія Вікторівна

2022

провідний спеціаліст відділу забезпечення діяльності керівництва апарату Миколаївської обласної державної адміністрації

ШЕКА Іван Валерійович

2022

Аспірант кафедри гірничої інженерії та освіти НТУ «Дніпровська політехніка»

ГЛОВЮК Ірина Василівна

2022

д.ю.н., професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінально-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ, член Комісії з питань правової реформи, член Науково-консультативної ради при Верховному Суді, адвокат, член комітету НААУ з кримінального права та процесу

ПОЛІЩУК Олена Тимофіївна

2022

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту Донецького національного університету імені Василя Стуса

КРАСОВСЬКА Галина Олександрівна

2022

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету

ШЕВЧУК Юлія Михайлівна

2022

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри системного аналізу та теорії прийняття рішень факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, молодший науковий співробітник

ВЕРХОТУРОВА Мар’яна Андріївна

2022

кандидат історичних наук, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, голова Ради молодих вчених НАСВ

БОЖЕНКО Вікторія Володимирівна

2022

кандидат економічних наук, докторант, доцент кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету, заступник директора з міжнародної діяльності Інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації

ГАКМАН Анна Вікторівна

2022

Голова ради молодих вчених Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту

ЛЕМЕЩЕНКО-ЛАГОДА Вікторія Володимирівна

2022

викладач кафедри “Іноземні мови”, заступник голови Ради молодих учених та здобувачів вищої освіти, начальник Відділу міжнародних зв’язків  Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного.

 

МАНДИЧ Тамара Михайлівна2021аспірантка та викладачка кафедри української й слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету, голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Херсонського державного університетуtamara_poet@ukr.net
ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО Світлана Василівна2021К.х.н.,доц.кафедри екології та охорони навколишнього середовища, заступник декана хімічного факультету з міжнародної співпраці ДВНЗ “Ужгородський національний університет”svitlana.delehan-kokaiko@uzhnu.edu.ua
МАНДИЧ Олександра Валеріївна2021доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу та медіакомунікацій, голова Ради молодих вчених Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, голова Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністраціїol.mandych@gmail.com
ЛИТВИН Олександр Олександрович2021кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та галузевого машинобудування Національного університету “Чернігівська політехніка”axpower4718@gmail.com
ТРИФОНОВА Олена Михайлівна2021доктор педагогічних наук, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченкаolenatrifonova82@gmail.com
ЛОЗИНСЬКИЙ Андрій Володимирович2021кандидат фарацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицькогоlozynskyiandrii@gmail.com
ГАЛАН Ярослав Петрович2021кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання і спорту, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Голова ради молодих вчених при ОДА Чернівецької областіy.galan@chnu.edu.ua
ЛУК’ЯНЕНКО Олександр Вікторович2021доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка, голова Ради молодих учених університетуlukyanenko.ov@gmail.com
ІВАНЧУК Ярослав Володимирович2021доктор технічних наук, доцент, професор кпфедри комп’ютерних наук, Вінницького національного технічного університетуivanchuck@ukr.net
РОЛЬ Наталія Валеріївна2021кандидат сільськогосподарських наук, асистент кафедри безпечності та якості харчових продуктів, сировини і технологічних процесів Білоцерківського національного аграрного університетуnataliia.rol@btsau.edu.ua
ДАНЬКО Юрій Іванович2021доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету, голова ради молодих вчених при Сумській обласній державній адмінстраціїyuriy.i.danko@gmail.com
РОЙКО Олександр Юрійович2021кандидат технічних наук, голова циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії Відокремленого структурного підрозділу “Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій”roiko.oleksandr@gmail.com
СВЄТЛАКОВА МАРІЯ АНДРІЇВНА2021кандидат політичних наук, доцент кафедри політології та міжнародних відносин Маріупольського державного університетуmariasvetlakova88@gmail.com
ЯРИМБАШ Дмитро Сергійович2021доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка»yarymbash@gmail.com
ЗВАРИЧ Роман Євгенович2021завідувач кафедри міжнародних економічних відносин Західноукраїнського національного університету, доктор економічних наук, професорromazvarych@yahoo.com
ШИМАНСЬКА Катерина Володимирівна2021голова ради молодих учених Державного університету «Житомирська політехніка», доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри цифрової економіки та міжнародних економічних відносинkv.shymanska@gmail.com
До РМУ при МОН залучені консультанти (без права голосу) з числа міжнародних або іноземних експертів, а також членів РМУ при МОН (повноваження яких припинено), які мають значний досвід у сфері, яка відповідає меті РМУ при МОН. Консультанти (без права голосу) здійснюють свої функції відповідно до Положення про РМУ при МОН.

НІКОЛАЄВ
Кирило Дмитрович

2022

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, заступник Голови Правління ГО “Інноваційний університет”, консультант Ради

КОЛЕНДА
Наталія Вікторівна

2022

кандидат економічних наук, доцент, декан факультету економіки та управління Волинського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк), консультант Ради

ГУБЕЛАДЗЕ
Ірина Гурамівна

2022

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психології мас і спільнот, голова Ради молодих вчених Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, голова Ради молодих учених НАПН України, президент Асоціації політичних психологів України, BFUG Officer та Plan S Officer в Європейській раді аспірантів та молодих дослідників Eurodoc, консультант Ради

МОСКВІНА
Вікторія Сергіївна

2022

кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник хімічного факультету, голова Ради молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

ХМАРА
Марина Петрівна

2022

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, консультант Ради

ЧЕБАНОВ
Валентин Анатолійович

2022

доктор хімічних наук, професор, перший заступник генерального директора ДНУ НТК «Інститут монокристалів» НАН України, завідувач кафедри прикладної хімії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, член-кореспондент Національної академії наук України, консультант Ради

БЕРЕЗКО
Олександр

2022

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету «Львівська політехніка», консультант Ради

КРАЩЕНКО
Юрій Петрович

2022

кандидат педагогічних наук, доцент, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській області, консультант Ради

ПОПОВ
Сергій Віталійович

2022

доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник Харківського національного університету радіоелектроніки, голова Харківської обласної ради молодих вчених і спеціалістів, консультант Ради

ДЕГТЯРЬОВА Ірина Олександрівна

2022

кандидат філологічних наук, PhD з політичних наук та адміністрування (Польща), консультант Ради, консультант Європейської ради аспірантів і молодих учених Євродок

ОВЧИННИКОВА Юлія Юріївна

2022

кандидат біологічних наук, депутат Верховної ради України, консультант Ради

ТОЛСТАНОВА Ганна Миколаївна

2022

доктор біологічних наук, професор, начальник науково-дослідної частини Київського національного університету імені Тараса Шевченка, консультант Ради

СТЕФІНІН Володимир Володимирович

2022

кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки, голова Ради з науково-дослідної роботи студентів аспірантів і молодих вчених ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», консультант Ради

ПІДКУЙМУХА Людмила Миколаївна

2022

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університеті «Києво-Могилянська академія», консультант Ради

 

Постійні робочі органи функціонують з метою вирішення основних завдань діяльності Ради молодих учених при МОН.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Консультування з питань захисту прав молодих ученихКонсультування з питань захисту прав молодих учених в рамках діючого законодавстваВащук О., Торбас О., Шепітько М., Гресь Ю., Головко К.
Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки УкраїниПроект з організації публічних виступів, спрямованих на розвиток та професійне становлення молодих ученихВащук О.
Фейсбук сторінка РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Ютуб-канал РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМурликіна М.
Інстаграм РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНМалогулко Ю.
Лінкедін РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А., Деревягіна Н.
Твіттер РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНХорольський А.
Сайт РМУ при МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОННіколаєв К.
Сторінка РМУ при МОН на сайті МОНКонтент-менеджмент сторінки РМУ при МОНВащук О.
Поліпшення соціально-економічних умов для молодих ученихРозробка пропозицій щодо поліпшення соціально-економічних умов молодих ученихКоленда Н.,
Жебчук Р.,
Кушерець Д.
Комплексні пропозиції щодо вирішення проблем молодих ученихРозробка пропозицій щодо вирішення проблем молодих ученихКоленда Н.
Школа молодого науковцяПроект з організації та проведення Школи молодого науковцяВащук О., Зубченко Н., Саюк М.
Монографія на грантОрганізація та проведення конкурсу грантів на видання монографій молодих ученихВащук О., Головко К., Саюк М.
Фінансування діяльності ученихАналіз стану та розробка пропозицій з фінансування діяльності ученихВащук О.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Поліщук Є.,
Сімахова А.
Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних виданьОрганізація та проведення конкурсу Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань «ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ АГРОТЕХНОЛОГІЇ”Ващук О.,
Данько Ю.,
Саюк М.
Здобутки молодих ученихОрганізація та сприяння просуванню здобутків молодих ученихХмара М.,
Ващук О.,
Ніколаєв К.,
Торбас О.,
Шепітько М.
Конкурс проектів молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.
Стипендіальні та преміальні програми підтримки молодих ученихФормування пропозицій щодо удосконалення стипендіальних та преміальних програм для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.

Тимчасові робочі групи утворюються з метою оперативного вирішення питань з діяльності, рівномірного навантаження та розподілу обов’язків  серед членів Ради молодих учених при МОН. Інформація про тимчасові робочі групи Ради молодих учених при МОН оновлюється щомісячно.

Назва 

Короткий опис

Відповідальні особи

Формування бази CV членів РМУ при МОНЗбір даних членів РМУ при МОНКоленда Н.
Лист секвестрЗвернення щодо збереження стратегічних видатків на сферу освіти та наукиКоленда Н,
Деревягіна Н.,
Хорольський А.,
Толстанова А.,
Жебчук Р.,
Мурликіна М.
Опитування щодо впливу карантину на дослідження та комунікації молодих учених УкраїниРозробка опитувальника для молодих учених, проведення опитування, оприлюднення результатівХижняк О.,
Деревягіна Н.,
Коленда Н.,
Поліщук Є.,
Ніколаєв К.,
Романенко О.,
Губеладзе І.,
Сімахова А.,
Ташкінова О.
Опитування “Наукова молодь України”Розробка опитувальника, проведення дослідження, підготовка листів-звернень, обробка й аналіз результатів, презентація данихГубеладзе І.,
Хижняк О., Ташкінова О.
Проектна група EU LabРобота над проектом щодо онлайн-платформи/мобільного додатку з популяризації наукиСімахова А.,
Підкуймуха Л.,
Розмаріцина Н.,
Хмара М., Литвин М., Галат М.
Проектна група EU LabРобота над проектом «Digital платформа розвитку потенціалу молодого вченого»Поліщук Є.,
Коленда Н.,
Іванець І.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.,
Макарук Л.
Конкурс проектів молодих ученихПропозиції щодо удосконалення конкурсу проектів молодих ученихКоленда Н.,
Ніколаєв К.,
Москвіна В.
Зміни до Положення РМУ при МОНРобота над змінами до Положення РМУ при МОНШепітько М.,
Гресь Ю., Головко К., Торбас О.
Лист до ВР України щодо премійЗвернення з проханням щодо роз’яснення строків проведення експертизи поданьДеревягіна Н.,
Коленда Н.
Інформація про РМУ при МОН на сторінку МОНОновлення інформації про РМУ на сторінці МОНДеревягіна Н.,
Коленда Н.,
Полішук Є.,
Сімахова А.,
Ващук О.
Напрацювання щодо доброчесностіОбробка та формування рекомендацій до МОН щодо академічної доброчесностіШаблистий В.,
Сімахова А.
Комунікаційна політика РМУ при МОННПА щодо регулювання внутрішніх та зовнішніх комунікаційних зв’язків РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Регламент РМУ при МОННПА, що регламентує діяльність РМУ при МОНКоленда Н.,
Москвіна В.,
Макарук Л.,
Деревягіна Н.
Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїВнесення пропозицій до Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософіїТорбас О.,
Деревягіна Н.,
Сімахова А.
Повернення молодих ученихПідготовка звернень до МОН  щодо політики повернення молодих учених та мотивацію аспірантівСімахова А.,
Толстанова Г.
Українська фундаментальна наука і американо-європейські цінності: погляди молодих ученихОнлайн-дискусія із залученням американських молодих учених, українських дослідників. Питання: Проблеми розвитку фундаментальної науки, цінності в науці (європейський, американський та український підходи), популяризація науки молодими ученими.Сімахова А., Хмара М., Галат М., Литвин М., Розмаріцина Н., Кушерець Д.
Зміни критеріїв стипендії КМУ для молодих ученихФормування рекомендацій з питань оновлення критеріїв для претендентів на отримання стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Толстанова Г.,
Коленда Н.
Внесення змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Формування та внесення пропозицій щодо змін до Закону України “Про основні засади молодіжної політики»Жебчук Р.,
Коленда Н.,
Деревягіна Н.
Критерії оцінювання ефективності роботи науковцяРозробка пропозицій щодо формування методики оцінювання ефективності роботи науковцівКоленда Н.,
Макарук Л.
Кодекс експертаФормування пропозицій щодо змісту Кодексу експертаМосквіна В.,
Коленда Н.,
Ніколаєв К.,
Сімахова А.,
Хорольський А.,
Хмара М.,
Деревягіна Н.,
Куницький С.,
Дегтярьова І.
Удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Пропозиції щодо удосконалення умов проведення конкурсу проектів молодих учених у 2020 р.Коленда Н.,
Москвіна В.,
Ніколаєв К.
Щодо підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукПідготовка рекомендацій та позицій до МОН щодо основних питань підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наукБєлов Д,
Коленда Н,
Хорольський А.
Процедура визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихПропозиції щодо зміни процедури визначення претендентів на здобуття стипендії КМУ для молодих ученихСімахова А.,
Коленда Н.,
Куницький С.,
Чебанов В.,
Москвіна В.,
Галат М.
Поточна діяльність РМУ при МОНПропозиції щодо діяльності РМУ приа МОН з метою підтримки молодих учених Україничлени президії РМУ при МОН
Оформлення і подання документів на присудження Премії ВР України молодим ученимЗміни до Інструкції з оформлення і подання документів на присудження Премії Верховної Ради України молодим ученимСімахова А.,
Коленда Н.