Конкурс_25-я річниця Конституції України_оголошення

До святкування 25-ї річниці Конституції України, з метою утвердження правових основ незалежної України, її суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення прав людини та громадянина, а також для залучення наукової студентської молоді та молодих вчених до вивчення актуальних питань конституційно-правового регулювання в Україні, Міністерство освіти і науки України та Рада молодих учених оголошують конкурс до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу за напрямами досліджень щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Конкурс проходитиме з 1 липня до 31 серпня 2021 року. До участі у конкурсі запрошуються студенти та молоді вчені закладів вищої освіти, закладів фахової передвищої освіти, наукових установ.

З 1 до 31 липня учасники конкурсу готують наукові роботи під керівництвом наукового керівника.

До 5 серпня заклади та установи подають на розгляд до МОН наукові роботи, які рекомендовано для подальшого розгляду Конкурсною комісією.

До 31 серпня відбудеться оголошення результатів.

До участі в Конкурсі допускаються наукові роботи щодо розвитку конституційно-правового регулювання в Україні, які раніше не були опубліковані. Наукова робота повинна бути актуальною, містити обґрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми та відповідати одній з трьох запропонованих номінацій:

теоретико-методологічні основи конституціоналізму;

конституційно-правове регулювання правовідносин в Україні;

історичні дослідження конституціоналізму.

Робота надсилається на електронну адресу torbas.oleksandr@gmail.com разом з пакетом документів. А саме:

супровідним листом закладу фахової передвищої освіти, закладу вищої освіти, наукової установи із зазначенням наступної інформації: прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, контактний телефон, електронна адреса учасника конкурсу, місце навчання, роботи (із зазначенням назви структурного підрозділу), тема наукової роботи, найменування та поштова адреса закладу або установи; відомості про наукового керівника: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, вчений ступінь, наукове звання, а також рекомендацію від закладу або установи про подання наукової роботи на конкурс;

відгуком за підписом наукового керівника у надрукованому вигляді до 3-х сторінок;

науковою роботою українською мовою. Обсяг – 15-25 сторінок друкованого тексту, з інтервалом 1,5, формату А4, шрифт – Times New Roman, розмір шрифту 14, поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см. Додані до роботи схеми або інший ілюстративний матеріал мають бути складені так, щоб відповідати формату А4. Загальний обсяг додатків не повинен перевищувати 5 сторінок. Посилання на джерела подавати в кінці роботи з послідовною нумерацією відповідно до розміщення їх у роботі. Сторінки конкурсної роботи, за винятком титульної, повинні бути пронумеровані. Надіслані на конкурс роботи із порушенням цих вимог Конкурсна комісія не розглядає.

Надіслані на конкурс роботи авторам не повертаються. Учасників конкурсу, визнаних переможцями буде відзначено нагородами.

За додатковою інформацією щодо умов проведення конкурсу та вимог щодо оформлення документів можна звертатися за телефоном: +380677188403 (Торбас Олександр, асоційований член Ради молодих учених при МОН України).

Нет описания фото.