Науковець з наукометричною базою_номінанти

?Шановні науковці!

?До кінця прийому заявок на конкурс “Молодий вчений року”? залишається декілька годин. Наразі в нас вже більше 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ заявок.Сьогодні ми продовжуємо публікувати номінантів з номінації “Науковець з наукометричною базою”, адже саме ця номінація є самою популярною серед інших:

?Лавренко Наталія Миколаївна – доцент, Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра землеустрою, геодезії та кадастру; Кандидат сільськогосподарських наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100016874957433Коло_наукових_інтересів: Розробка технологій вирощування сільськогосподарських культур; Сучасні аспекти інформатизації сільськогосподарського виробництва на основі моделювання та прогнозування продукційних процесів у агроекосистемах; Землеустрій та кадастр

?Чалюк Юлія Олексіївна – доцент кафедри соціології КНЕУ імені Вадима Гетьмана, докторантка кафедри економічної теорії КНЕУ імені Вадима Гетьмана; кандидат економічних наукhttps://www.facebook.com/yulia007Коло_наукових_інтересів: міждисциплінарні дослідження соціально-економічних відносин, глобальних соціальних викликів та асиметрій, міжнародного регулювання соціальної сфери, соціальної відповідальності ТНК, інноваційної соціальної політики ЄС, адаптації України до європейських соціальних стандартів, соціальної економіки, відносин та комунікації

?Єрьоміна Ганна Олександрівна – асистент кафедри медичної хімії Національного фармацевтичного; кандидат фармацевтичних наук університетуКоло_наукових_інтересів: Молекулярний дизайн і конструювання нових біологічно активних сполук.

?Ступень Оксана Іванівна – доцент кафедри землеустрою Львівського національного аграрного університету; кандидат економічних наук

?Кобиляк Назарій Миколайович – доцент кафедри ендокринології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця; доктор медичних наукhttps://www.facebook.com/nazarii.kobyliakКоло_наукових_інтересів: цукровий діабет, хвороби асоційовані із ожирінням, неалкогольна жирова хвороба печінки, кишкова мікробіота, нутрицевтики, інструментальна діагностика ендокринних захворювань, імуноендокринологія, COVID-19

?Єрмакова Тетяна Сергіївна – завідувач кафедри педагогіки, української та іноземної філології Харківської державної академії дизайну і мистецтв; доктор педагогічних наукhttps://www.facebook.com/tanya.yermakova.3Коло_наукових_інтересів: здоровий спосіб життя молоді засобами мистецтва, формування культури здоров’я зростаючого покоління

?Зайцев Роман Валентинович – завідувач кафедри, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”; доктор технічних наукhttps://www.facebook.com/zaitsev.romanКоло_наукових_інтересів: – Дослідження електричних та електронних властивостей, діодних параметрів, спектральної залежності

?Троханяк Віктор Іванович – доцент кафедри теплоенергетики Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100004487890203Коло_наукових_інтересів: Наукові інтереси охоплюють три галузі знань: технічна теплофізика, вентиляція та сільське господарство. В основі яких лежать наступні дослідження:- проведення експериментальних досліджень, чисельного моделювання та оптимізації геометричних параметрів інтенсифікації теплообміну та гідродинаміки на плоскій поверхні;- дослідження впливу епоксидних композиційних покриттів на гідродинаміку та процеси теплопередачі компактних пучків труб малих діаметрів;- проведення експериментальних та теоретичних досліджень в розробці електротехнологічного комплексу для приготування рідких кормів на базі роторно-пульсаційних технологій;- проведення чисельних та експериментальних досліджень процесів зберігання теплової енергії при фазових перетвореннях матеріалів фазових змін з наночастинками металів;- проведення наукових дослідженнях модернізації системи мікроклімату у тваринницьких і птахівничих приміщеннях із використанням низькопотенціальної енергії ґрунту;- вдосконалення елементів систем сільськогосподарської техніки для підвищення врожайності.

?Бреус Денис Сергійович – доцент кафедри екології Херсонського державного аграрно-економічного університету; кандидат сільськогосподарських наукКоло_наукових_інтересів: Екологія, охорона навколишнього природного середовища

?Мар’єнко Майя Володимирівна – старший науковий співробітник відділу хмаро орієнтованих систем інформатизації освіти, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; кандидат педагогічних наукhttps://www.facebook.com/popelmaiiaКоло_наукових_інтересів: Хмаро орієнтовані системи, хмарні сервіси, хмані технології, відкрита наука, хмаро орієнтовані системи відкритої науки, підвищення кваліфікації вчителів, EOSC

?Лендєл Тарас Іванович – доцент кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/taraslendelКоло_наукових_інтересів: Розробка комп’ютерно-інтегрованих систем керування технологічними параметрами в спорудах закритого ґрунту. Робота над створенням методів енергоефективного керуванняелектротехнічними комплексами для забезпечення параметрів мікроклімату у спорудах закритого ґрунту з урахуванням особливостей рослин. Впровадження сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій для керування технологічними процесами в біотехнічних об’єктах, при цьому системи автоматизованого керування реалізуються мікропроцесорними засобами із можливим їх об’єднанням глобальною Інтернет мережею (принцип «Інтернет речей»).

?Яснолоб Ілона Олександрівна – начальник науково-дослідного сектору Полтавського державного аграрного університету; доцент кафедри підприємництваі права; кандидат економічних наукКоло_наукових_інтересів: економіка сільського господарства, аграрний бізнес, стратегія інноваційного розвитку держави, економічна та продовольча безпека держави

?Пришляк Наталя Вікторівна – доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії ВНАУ; кандидат економічних наукhttps://www.facebook.com/nataly.prishlyakКоло_наукових_інтересів: Науковий напрямок: біоенергетика, біопалива, сталий розвиток.

?Шимкович Володимир Миколайович – старший викладач кафедри інформаційних систем та технологій, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”; кандидат технічних наукhttps://www.facebook.com/shymkovych.volodymyrКоло_наукових_інтересів: Проєктування та реалізація програмних і апаратних засобів зі штучним інтелектом

?Єременко Олександра Сергіївна – професор кафедри інфокомунікаційної інженерії імені В.В. Поповського, Харківський національний університет радіоелектроніки; доктор технічних наукhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100005571938414Коло_наукових_інтересів: Управління трафіком в інфокомунікаційних мережах, якість обслуговування, відмовостійка і безпечна маршрутизація, мережна безпека, кіберстійкість, відмовостійкість

Остання можливість обрати номінацію та відправити анкету.Приймаємо заявки за посиланням ?http://leader-scientist.com.ua/?