Семінар_ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ І ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ_реєстрація

Запрошуємо до участі у Міжнародному науково-практичному семінарі «ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ І ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ», 28-29 жовтня 2021 року (ОФЛАЙН-ОНЛАЙН)

Семінар присвячується аналізу кращих міжнародних та вітчизняних практик організації освіти іноземних здобувачів вищої освіти, міжнародної діяльності та співробітництва ЗВО.

До участі запрошуються представники закладів вищої освіти, наукових установ, професійних та громадських об’єднань, установ неформальної освіти, які зацікавлені запропонованою проблематикою.

Основні теми панельних засідань:

1. ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ І НАУКИ: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

2. РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА У МАЙБУТНЬОМУ УКРАЇНИ

3. ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТАХ

4. МІЖКУЛЬТУРНІ ТА ОСВІТНІ ЦЕНТРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ СТАЛОГО ПАРТНЕРСТВА

Місце проведення: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

м. Харків, вул. Алчевських, 29. ауд. 216

Для участі у семінарі, який проходитиме у змішаному форматі, необхідно подати до Оргкомітету:

Ø Заявку учасника семінару до 27 жовтня 2021 року:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSf5ZvGd5wt…/viewform…

Ø Матеріали доповіді:

Обсяг – до 5 сторінок. Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Для участі у семінарі-конференції тези приймаються до 30 жовтня 2021. Матеріали надіслані після зазначеного терміну не будуть розглядатись оргкомітетом.

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, праворуч на тому ж рядку – ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом курсивом, вирівнювання по правому краю; на наступному рядку – електронна адреса автора (авторів), на наступному рядку – повна назва організації, місто, країна. Через рядок – назва доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання по центру. Нижче через рядок після відступу розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних дужках. Під текстом через рядок з відступом подається список використаних джерел курсивом розміром 12 пт, який подається в алфавітному порядку відповідно до вимог ДСТУ 8301:2015.

Бажано не розміщувати у тексті складний графічний матеріал та великі таблиці.

Матеріали семінару надсилаються на електронну пошту iheu2810@gmail.com з підтвердженням отримання Оргкомітетом. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею (наприклад, Petrenko.docх). Статті повинні бути ретельно відредаговані та перевірені науковим керівником. Приймаються лише ті матеріали, які повністю відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам.

Після підтвердження прийняття Оргкомітетом матеріалів конференції необхідно оплатити організаційний внесок у розмірі 350 гривень, який включає витрати на публікацію матеріалів (збірник матеріалів конференції видається на 1 статтю) та виготовлення сертифікату учасника конференції. За додатковий примірник збірника сплачується 150 гривень (у разі необхідності).

У разі відправки збірника на адресу університету або іншої установи прохання коректно вказувати адресу і адресата. За бажанням авторів можлива пересилка «Новою поштою».

Ø Матеріали колективної монографії:

Редактор Microsoft Word, формат А4, орієнтація книжкова, всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір 14 пт, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Особливості розміщення матеріалів статті:

– 1-й рядок: назва статті (великими літерами) – шрифт напівжирний прямий, вирівнювання за центром аркуша.

– 2-й рядок: імена та прізвища всіх авторів (шрифт напівжирний курсив, вирівнювання за лівим краєм аркуша).

– Наступний рядок лишається порожнім.

– Далі друкується структурований текст статті: вступ; огляд останніх публікацій за темою; мета дослідження; виклад основного матеріалу (без розбивки на пункти); висновки.

– Наступний рядок залишається порожнім.

– Далі, після слова «Література», вказується список використаних джерел.

Особливості оформлення списку літератури:

– Список літератури подається після тексту статті.

– Використовується ВИКЛЮЧНО міжнародний бібліографічний стандарт APA:

http://www.bibme.org/citation-guide/apa/;

http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm.

– Застосовується нумераційний спосіб формування списку літератури, який передбачає розміщення джерел згідно з порядком їх появи в тексті.

– Рекомендуємо не користуватися автоматичною нумерацією.

Оплата за авторську частину матеріалів у монографії здійснюється після її рецензування. Рахунок виставляється за 1 примірник персонально автору статті (групі авторів статті) відповідно до обсягу наданих матеріалів і надсилається листом на електронну адресу контактного автора. Додаткові примірники оплачуються окремо.

Оргвнесок необхідно переказувати із зазначенням прізвища відправника на реквізити:

ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61002,

м.Харків, вул. Алчевських, 29.

р/р UA688201720313271003201003639 ДКСУ МФО 820172 ЄДРПОУ 02125585.

У призначенні платежу вказати «Участь у семінарі з інтернаціоналізації»

Запрошення, програму проведення конференції та посилання буде розіслано додатково згідно з поданими заявками.

Контактні телефони:

+380674262760 – Світлана Бережна – Голова робочої групи

+380970186137 – Оксана Жерновникова – секретар оргкомітету

* до 25 жовтня підтвердити потребу в бронюванні готелю.

* розміщення, проїзд та харчування учасники конференції сплачують самостійно.