До розгляду в порядку денному Верховної Ради України наступні проекти Постанов:

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України студентам вищих навчальних закладів” щодо зміни розміру іменних стипендій Верховної Ради України та уточнення окремих термінів.

Детальніше за посиланням: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73400

Проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про заснування соціальних стипендій Верховної Ради України для студентів вищих навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей” щодо підвищення розміру соціальних стипендій Верховної Ради України та уточнення деяких положень

Детальніше за посиланням:

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=73401