ЗИМОВА ШКОЛА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ _ знайомство з експертами

Вже 07 лютого 2022 р. розпочинає свою роботу Зимова школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України в рамках реалізації проєкту British Council «Активні громадяни» та спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку».

Знайомтесь із залученими експертами, які протягом тижневого інтенсиву допоможуть Вам отримати нові знання, навички та досвід у вирішенні актуальних питань наукового пізнання, сприйняття себе як активного громадянина у науковій спільноті та дозволять впровадити принципи розвитку особистості в своїй професійній діяльності в межах методики British Council «Активні громадяни».

ШЕПІТЬКО МИХАЙЛО – доктор юридичних наук, професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

7 лютого 2022 року о 17:00 тренінг на тему «Вступ до програми «Активні громадяни», «Визнання молодого вченого у форматі «Я: ідентичність і культура».

СІМАХОВА АНАСТАСІЯ – доктор економічних наук, професор кафедри бізнес-аналітики та цифрової економіки Національного авіаційного університету, доцент.

8 лютого 2022 року о 18:00 тренінг на тему «Цінність міжкультурного діалогу для молодого вченого».

ПОЛІЩУК ЄВГЕНІЯ – доктор економічних наук, професор, професор кафедри корпоративних фінансів і контролінгу ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

9 лютого 2022 року о 18:00 тренінг на тему: «Комунікація та методи ведення діалогу».

ХИЖНЯК ОЛЕКСАНДР – начальник Управління міжнародних відносин, професор кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; професор кафедри прикладної соціології та соціальних комунікацій Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, соціологічний факультет.

10 лютого 2022 року о 18:00 тренінг на тему: «Громада. Вчений – активний учасник громади».

МАКАРУК ЛАРИСА – доктор філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики, декан факультету іноземної філології Волинського національного університету імені Лесі Українки.

11 лютого 2022 року о 17:00 тренінг на тему: «Громада. Вчений – активний учасник громади».

КРАСОВСЬКА ГАЛИНА – доктор економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту, адміністрування та готельно-ресторанної справи Хмельницького національного університету.

Координаторка ГО «Прогресильні»

12 лютого 2022 року о 17:00 тренінг на тему: «Соціальна дія у діяльності вченого».

ПРОХОРЧУК ОЛЕКСАНДР – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи та реабілітації “НУБіП України”, Голова СМВ Гуманітарно-педагогічного факультету НУБіП України.

13 лютого 2022 року о 17:00 тренінг на тему: «Планування соціальної дії та втілення її у громаді».