✅ІІ Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених_реліз

Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених проводиться з метою набуття нового досвіду та комунікації з молодими вченими різних регіонів. ІІ Всеукраїнський форум Рад молодих вчених проходив в м. Київ в історичному місці та зібрав амбітних цілеспрямованих молодих вчених з різних куточків України. Ключову роль у розвитку молодіжної науки відіграє діяльність саме рад молодих вчених регіонів, адже в кожному регіоні наявний свій науковий потенціал. Сьогодні ми представляємо вам діяльність РМВ в Полтавської області.

Одещину представляв пан Лук’яненко Олександр Вікторович – голова Ради молодих учених Полтавського національного педагогічного університету.

Активна кампанія РМУ при МОН щодо ініціювання інституалізації рад молодих учених в регіонах у 2021 році на теренах Полтавщини ще не знайшла адекватного відгуку. Витоки ідеї створення такого органу при Полтавській ОДА можна прослідкувати до 2018 року, коли за часів губернаторства Валерія Головка уперше було озвучено думку про це високому рівні. Питання створення Ради молодих учених порушила тодішня директорка Департаменту освіти та науки Полтавської ОДА Олена Харченко під час засіданні ради ректорів вишів області. Однак, вона так і лишилася ідеєю. Існування подібного об’єднання мала б визначити «Регіональна Програма підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області». Проте, з того ж 2018 р. проєкт за результатами розглядів департаментом фінансів обласної державної адміністрації отримував висновки щодо недоцільності фінансування з обласного бюджету цієї програми та загалом щодо її прийняття. Зрушення відбулися після регіональної зустрічі РМУ у Полтаві у вересні 2020 р. Тоді науковці Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка Сергій Шевчук та Олександр Лук’яненко звернули увагу на прогалини у місцевій політиці сприяння активності науковців. Уже 9 квітня 2021 р. «Регіональна Програма підтримки наукової та інноваційної діяльності у Полтавській області» була прийнята. Згідно з нею в області має стартувати процес формування регіональної РМУ. Наразі ж ради молодих учених працюють в режимі вільного плавання, консолідуючи свою діяльність лише в ініціативах РМУ при МОН України. Однак, їхні напрацювання заслуговують на окрему увагу.

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (голова РМУ – к. ф. н., доцентка Ірина Денисовець) акцентує увагу на участі у великих державних програмах на конкурсах і має значні здобутки. Так, голова РМУ Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою Юрій Авраменко став лауреатом Премії Президента України для молодих учених за роботу «Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект» 2019 р. А стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених у 2020 р. призначили кандидатові технічних наук, доценту Олександру Зимі. Інший їхній колега, кандидат технічних наук, доцент Олександр Петраш отримав премію Національної академії наук України у 2020 р. за роботу «Нормативне забезпечення модернізації обладнання нафтогазової промисловості України». Премії Президента України для молодих вчених 2020 року за роботу «Забезпечення інформаційної безпеки національної економіки в умовах діджиталізації» мають кандидатки економічних наук, доцентки Аліна Глушко та Аліна Янко, а також кандидатка економічних наук, старша викладачка Ольга Джигора.

Рада молодих Полтавського інституту економіки і права ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”» учених об’єднує понад десять молодих дослідників і викладачів, діяльність яких зосереджена на консультативно-дорадчій, організаційно-педагогічній та інформаційно-комунікативній підтримці інноваційних наукових досліджень у закладі. Голова ради – докторант, кандидат педагогічних наук, доцент, Руслан Басенко.

За 2020-2021 н. р. РМУ вишу ініціювала, організувала та провела підвищення кваліфікації молодих вчених і практиків «Стандарти спілкування, супроводу та надання послуг для осіб з інвалідністю», «Правові та практичні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану», та «Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України». Молоді учені започаткували семінар із проблем удосконалення інклюзивного освітнього простору в системі вищої освіти. Радою молодих учених інституту було проведено дві науково-практичні конференції – міжнародну «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» та всеукраїнську «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу».

Раду молодих вчених Полтавського державного аграрного університету створено у 2009 р. у відповідності до рішення Загальних зборів молодих вчених ЗВО з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених та популяризації молодіжної науки. Результатом роботи стали проведення щорічного Конкурсу «Кращий молодий науковець року ПДАУ», головною метою якого є виявлення талановитої молоді, підтримка та популяризація наукових досліджень молодих вчених університету. У 2020-2021 році варто відзначити успішну організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», головною метою якої є об’єднання молодих вчених для спільного вирішення проблем наукового забезпечення розвитку національної економіки України. Серед частих заходів – проведення наукових дебатів серед молодих вчених, що сприяє розвитку soft skills, формування навичок проектної роботи. У відповідності до результатів конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за рахунок фінансування із загального фонду державного бюджету, на даний час молодими вченими університету здійснюється виконання трьох наукових проектів: «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» (третій етап виконання); «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» (другий етап виконання); «Концепція інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та економічної безпеки» (перший етап виконання).

РМУ Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка нині акцентує свою роботу не лише на участі у проєктах міжнародного, всеукраїнського характеру, але й на стимулюванні роботи молодих учених. Так, проводять часті великі моніторинги думки молодих науковців. Останній масштабний захід щодо оцінки ступеня важливості критеріїв наукової роботи охопив 140 респондентів у березні 2021 року і заклав основи для змін внутрішньої політики вишу. У закладі функціонує ряд конкурсів на підтримку досліджень. Серед них «Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених». Строк виконання робіт і розробок визначається до 3 років. За результатами Конкурсу МОНУ Конкурсна комісія виявляє лауреата конкурсу РМУ. Ним стає проєкт, який не отримав державного фінансування, але набрав найбільшу кількість балів з проєктів, поданих вишем на Конкурс МОНУ. Розмір грошової винагороди (премії), яка нараховується кожному виконавцю наукового проєкту на весь період його виконання визначає ректор Університету на кожен календарний рік, виходячи із наявного фінансування. Проєкти, що пройшли конкурсний відбір, включаються до тематичного плану робіт та розробок, які виконують кафедри на яких працюють члени проєктної групи на відповідний фінансовий рік.

За 2020-2021 н. р. РМУ вишу ініціювала, організувала та провела підвищення кваліфікації молодих вчених і практиків «Стандарти спілкування, супроводу та надання послуг для осіб з інвалідністю», «Правові та практичні аспекти державної реєстрації актів цивільного стану», та «Концептуально-теоретичні, нормативно-правові та організаційно-інституційні аспекти інноваційної професійної діяльності в системі юстиції України». Молоді учені започаткували семінар із проблем удосконалення інклюзивного освітнього простору в системі вищої освіти. Радою молодих учених інституту було проведено дві науково-практичні конференції – міжнародну «Інноваційний потенціал та правове забезпечення соціально-економічного розвитку України: виклик глобального світу» та всеукраїнську «Правові, економічні та соціокультурні засади регулювання суспільних відносин: сучасні реалії та виклики часу».

Раду молодих вчених Полтавського державного аграрного університету створено у 2009 р. у відповідності до рішення Загальних зборів молодих вчених ЗВО з метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі молодих вчених та популяризації молодіжної науки. Результатом роботи стали проведення щорічного Конкурсу «Кращий молодий науковець року ПДАУ», головною метою якого є виявлення талановитої молоді, підтримка та популяризація наукових досліджень молодих вчених університету. У 2020-2021 році варто відзначити успішну організацію та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукове забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та проблеми практики», головною метою якої є об’єднання молодих вчених для спільного вирішення проблем наукового забезпечення розвитку національної економіки України. Серед частих заходів – проведення наукових дебатів серед молодих вчених, що сприяє розвитку soft skills, формування навичок проектної роботи. У відповідності до результатів конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених за рахунок фінансування із загального фонду державного бюджету, на даний час молодими вченими університету здійснюється виконання трьох наукових проектів: «Концепція розвитку енергоефективних і енергонезалежних сільських територій задля зміцнення конкурентоспроможності національної економіки» (третій етап виконання); «Формування стратегії еко-інноваційного розвитку виробництва органічної продукції як складової економічної та продовольчої безпеки України» (другий етап виконання); «Концепція інвестиційного й фінансово-кредитного забезпечення техніко-технологічного оновлення і розвитку аграрного виробництва як складової продовольчої та економічної безпеки» (перший етап виконання).

РМУ Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка нині акцентує свою роботу не лише на участі у проєктах міжнародного, всеукраїнського характеру, але й на стимулюванні роботи молодих учених. Так, проводять часті великі моніторинги думки молодих науковців. Останній масштабний захід щодо оцінки ступеня важливості критеріїв наукової роботи охопив 140 респондентів у березні 2021 року і заклав основи для змін внутрішньої політики вишу. У закладі функціонує ряд конкурсів на підтримку досліджень. Серед них «Конкурс проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених». Строк виконання робіт і розробок визначається до 3 років. За результатами Конкурсу МОНУ Конкурсна комісія виявляє лауреата конкурсу РМУ. Ним стає проєкт, який не отримав державного фінансування, але набрав найбільшу кількість балів з проєктів, поданих вишем на Конкурс МОНУ. Розмір грошової винагороди (премії), яка нараховується кожному виконавцю наукового проєкту на весь період його виконання визначає ректор Університету на кожен календарний рік, виходячи із наявного фінансування. Проєкти, що пройшли конкурсний відбір, включаються до тематичного плану робіт та розробок, які виконують кафедри на яких працюють члени проєктної групи на відповідний фінансовий рік.

Окрім цього РМУ займається промоцією молодих учених і сприяє їхній участі в обласних та міських програмах підтримки (стипендії імені Героя Небесної Сотні – Героя України Ігоря Сердюка Полтавської ОДА у категорії «Молоді учені закладів вищої освіти та наукових установ» та «Студенти закладів вищої освіти»; стипендії Полтавської міської ради для молодих учених у 2021 році тощо).

Возможно, это изображение (5 человек)