Корисні посилання для вчених_онлайн-можливості для молодих науковців

Шановні науковці! Для вас зібрано усі важливі посилання, які допоможуть у ваших наукових дослідженнях та починаннях!

Наукові реєстри:

Реєстр наукових видань України http://nfv.ukrintei.ua.

Реєстр наукових фахових видань України, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science https://openscience.in.ua/ab-journals.

Реєстр наукових видань, які мають імпакт-фактор https://access.clarivate.com/login?app=jcr&referrer=target%3Dhttps:%2F%2Fjcr.clarivate.com%2Fjcr%2Fhome&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F%3FDestApp%3DIC2JCR%26amp;auth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Flogin.incites.clarivate.com%2F

Бібліометрика української науки http://nbuviap.gov.ua/bpnu/

База даних наукових цитувань Open Ukrainian Citation Index (OUCI) https://ouci.dntb.gov.ua/

Національний репозитарій академічних текстів https://nrat.ukrintei.ua/

Наукометричні бази даних:

наукометрична база Scopus – https://www.scopus.com/home.uri

наукометрична база Web of Science – https://access.clarivate.com/login?app=wos&alternative=true&shibShireURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3Fauth%3DShibboleth&shibReturnURL=https:%2F%2Fwww.webofknowledge.com%2F%3FError%3DClient.NullSessionID&referrer=Error%3DClient.NullSessionID&roaming=true

наукометрична база Index Copernicus – https://indexcopernicus.com/index.php/en/

наукометрична база Google Scholar – https://scholar.google.com/

Сервіси для оформлення бібліографічних посилань

Сервіс оформлення наукових джерел за вимогами ВАК України https://vak.in.ua/

Сервіс оформлення бібліографічних посилань 4Author https://www.4author.com/ru/bibliography/

Сервіс оформлення бібліографічних посилань BibMe від Carnegie Mellon University https://www.bibme.org/

Возможно, это изображение (текст)