Тематичний фаховий онлайн-діалог

Запрошуємо до заходу: “ПІДГОТОВКА ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ (PhD) ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 081 ПРАВО В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПОЗИТИВНІ ПРАКТИКИ” 23 квітня 2021 року

Фокус-учасники: науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові працівники наукових установ НАПрН України, юристи-практики, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, представники громадських професійних правничих організацій, видавництв фахової літератури, представники органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ:

23 квітня 2021 року

Реєстрація учасників 8:00 – 9:00 Вітальні слова 9:00 – 9:20 Панельні дискусії 9:20 – 12:00 Перерва 12:00 – 12:30

Панельні дискусії 12:30 – 16:00 Підведення підсумків заходу 16:00 – 16:30

Регламент:

Фіксовані виступи – 10 хвилин, обговорення та дискусії – до 20 хвилин.

Возможно, это изображение (текст)
Нет описания фото.
Нет описания фото.
Нет описания фото.
Нет описания фото.