Конференція_АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД

Запрошуємо Вас узяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД»

Конференція відбудеться 14-15 травня 2021 року на базі науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника», кафедр української мови і літератури, педагогіки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (м.Суми, вул. Роменська, 87).

Для обговорення і дискусій запропоновано такі питання (за секціями):

1. Академічна культура і етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.

2. Текст у дослідницьких парадигмах.

3. Академічна комунікація: комунікативні стратегії і тактики.

4. Культура наставництва в українському та європейському університеті.

5. Менеджмент академічних освітніх проектів.

6. Формування основ академічної доброчесності у здобувачів освіти.

7. Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти і освіти дорослих.

Форма участі в конференції: очно-дистанційна (доповідь із презентацією, публікація матеріалів доповіді).

Початок роботи – 14 травня 2021 року о 10.00.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції до 07.05.2021 (включно) надіслати: заявку на участь у конференції (бланк заявки додається) та тези до збірника конференції на адреси оргкомітету olenasemenog@gmail.com vlisanska@gmail.com