✅ІІ Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених_реліз

Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених надає можливість молодим вченим показати результати своєї діяльності та знайти однодумців. ІІ Всеукраїнський форум Рад молодих вчених проходив в м. Київ в історичному місці та зібрав амбітних цілеспрямованих молодих вчених з різних куточків України. Ключову роль у розвитку молодіжної науки відіграє діяльність саме рад молодих вчених регіонів, адже в кожному регіоні наявний свій науковий потенціал. Сьогодні ми представляємо вам діяльність РМВ в Закарпатської області.

Закарпатську область представляла пані Делеган-Кокайко Світлана Василівна – доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Відповідно до наказу Голови Закарпатської обласної державної адміністрації (далі ОДА) № 0117/310 від 07.05.2021 Департамент освіти і науки, молоді та спорту відповідно до листа Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України від 27.04.2021 № 381 «Щодо долучення до Ради молодих учених» надало кандидатуру представника Закарпатської області для виконання комунікаційної функції і представлення інтересів молодих учених області – Делеган-Кокайко Світлану Василівну: експерт Ради молодих вчених при МОН України, в.о. Голови ради молодих вчених ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, заступник декана з міжнародної співпраці хімічного факультету, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища хімічного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет”, керівник Центру міждисциплінарних наукових досліджень УжНУ, керівник ГО “Міжнародний інститут міждисциплінарних інноваційних досліджень”.

Протягом періоду з липня по жовтень 2021 року представником Закарпатської області для виконання комунікаційної функції і представлення інтересів молодих учених області, Світланою Делеган-Кокайко, було проведено ряд комунікаційних заходів, які сприяли виявленню зацікавлених представників наукової спільноти регіону в створенні Ради молодих вчених при ОДА Закараптської області, а саме:

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Інститут електронної фізики НАН України;

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України;

Мукачівський державний університет.

Молодими вченими згаданих установ регулярно здобуваються міжнародні стипендії та гранти різних фондів: Вишеградського, SAIA, ERASMUS+, ERASMUS MUNDUS ACTIVE, PhD Program, PhD Program а також проходження фахових стажувань. Активна публікаційна діяльність спостерігається при видавництві монографії або розділів монографій, підручників або навчальних посібників, кращі з яких відзначаються на конкурсах різного рівня. Крім того, молоді вчені публікують статті у провідних фахових виданнях та у наукових виданнях інших держав, що входять до наукометричних баз даних, отримуються патенти України. Наукові публікації молодих вчених є цитованими в міжнародних базах даних.

Однак варто зазначити, що розподіл наукової продуктивності молодих вчених в межах регіону є нерівномірним, що викликає стурбованість. Іншою проблемою являється відсутність «тренду» в регіоні на науку та відтік молодого покоління до країн близького зарубіжжя без достойної освіти і, відповідно, без належних умов праці. Тобто українська нація страждає двічі: через втрату молоді, а також через відсутність регіональної політики підтримки інноваційно-технологічної діяльності молодих вчених. Згідно досліджень багатьох науковців, Україна за роки незалежності перетворилася на сировинну державу, яка торгує не технологіями та інноваціями, а природніми багатствами, які є вичерпними.

Спільнота РМУ при МОН впевнена, що наукова спільнота Закарпатської області створить потужну платформу (Раду молодих учених при Закарпатській ОДА), для активізації наукової діяльності та реалізації потенціалу Закарпатської області.

Возможно, это изображение (9 человек, люди сидят, люди стоят и в помещении)