Відбулося затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії…

Відбулося затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-i120122-44…