Зміни щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу

25 січня 2022 року Верховною Радою України у другому читанні прийнято зміни до Закону України «Про вищу освіту» щодо оприлюднення щорічного звіту керівника закладу вищої освіти та цільових показників діяльності закладу.

Зміни до «Про вищу освіту»:

– щорічний звіт керівника закладу вищої освіти повинен містити інформацію про рівень досягнення цільових показників діяльності ЗВО, визначених контрактом (станом на 31 грудня року, за який складається звіт);

– звіт підлягатиме внесенню до Єдиної державної електронної бази з питань освіти та буде оприлюднюватися в Реєстрі суб′єктів освітньої діяльності Єдиної державної електронної бази з питань освіти, а також на офіційному сайті закладу.