✅ІІ Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених_реліз

Всеукраїнський Форум Рад молодих вчених – це той майданчик, який може не тільки скомунікувати молодих вчених різних регіонів, але й згуртувати та надихнути на нові проєкти. ІІ Всеукраїнський форум Рад молодих вчених проходив в м. Київ в історичному місці та зібрав амбітних цілеспрямованих молодих вчених з різних куточків України. Ключову роль у розвитку молодіжної науки відіграє діяльність саме рад молодих вчених регіонів, адже в кожному регіоні наявний свій науковий потенціал. Сьогодні ми представляємо вам діяльність РМВ в Кіровоградської області.

Кіровоградщину представляла пані Трифонова Олена Михайлівна – д.пед.н., доц., голова РМВ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Вища освіта Кіровоградської області сконцентрована в трьох державних закладах вищої освіти:

– Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (ЦДПУ ім.В.Винниченка);

– Центральноукраїнський національний технічний університет (ЦНТУ);

– Льотна академія Національного авіаційного університету (ЛА НАУ).

Відповідно найбільш активними представниками об’єднання молодих вчених Кіровоградської області є голови рад молодих вчених саме цих ЗВО:

– Трифонова Олена Михайлівна – докт. пед. наук, доцент, доцент кафедри природничих наук та методик їхнього навчання, ЦДПУ ім.В.Винниченка (https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/rada-molodyh-vchenyh/sklad);

– Пашинський Микола Вікторович – канд. техн. наук, старший викладач кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва, ЦНТУ (http://www.kntu.kr.ua/?view=science&id=9);

– Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна – канд. техн. наук, старший викладач кафедри «Аеронавігації», ЛА НАУ (http://www.glau.kr.ua/…/2021-05-17…/2021-05-17-06-19-58).

Щодо діяльності рад молодих вчених ЗВО Кіровоградської області, то варто відзначити, що кожна з них має свою сторінку на сайті закладу освіти, кожна з яких має свою родзинку. Зокрема:

– сайт ЦДПУ ім.В.Винниченка відображає персональний склад ради, її положення [2], новини і щорічні звіти про діяльність. Стрічка новин РМВ тут відображає як результати поточної діяльності молодих вчених університету, так і оголошення щодо заходів запланованих для молодих вчених (гранти, премії, конкурси тощо);

– сайт ЦНТУ містить інформацію про персональний склад РМВ та посилання на нормативні документи, що можуть бути корисними молодим вченим на етапі їхнього професійного становлення та наукового зростання;

– сайт ЛА НАУ висвітлює склад ради, її нормативні документи та інформацію щодо заходів, які можуть зацікавити молодих вчених.

Дослідження молодих вчених присвячені темі «Преса Кіровоградщини (1874–1921 рр.): історико-функціональний аспект, типологічна характеристика» (автор Роман Базака, ЦДПУ ім.В.Винниченка).

Молодими вченими також створена:

– юридична клініка «Artium de lex» (ЦДПУ ім. В.Винниченка), яка надає безоплатну правову допомогу малозабезпеченим верствам населення; здійснює просвітні заходи з метою підвищення рівня правової освіти населення;

– здійснюється діяльність спеціаліста з інтелектуальної власності.

За результатами діяльності молоді вчені отримували:

Премію і стипендію Верховної Ради України;

Стипендію Кабінету Міністрів України;

Стипендії молодим аспірантам і докторантам / Премії молодим науковцям Кіровоградської ОДА;

Міський конкурс «Молода людина року».

Плани молодих вчених Кіровоградщини

Активна участь у роботі науково-дослідних лабораторії задля спільного користування унікальним обладнанням учасниками освітньо-наукового середовища.

Організація наукових парків, бізнес-інкубаторів, технологічних парків, кластерів інноваційних розробок та інноваційних центрів.

Збільшення щорічної загальної кількості публікацій в наукових фахових виданнях України та виданнях, що індексуються базами Web of Science та Scopus.

Залучення більшої кількості програм академічної мобільності та збільшення кількості співробітників, які беруть участь у міжнародних програмах, зокрема, HORIZON EUROPE, ERASMUS+, FULLBRIGHT Ukraine тощо.

Розвиток співпраці з провідними міжнародними організаціями.

Активізувати роботу щодо участі у конкурсі на Держбюджетне фінансування проектів МОН України, міжнародних науково-дослідних проектах для отримання наукових грантів та збільшити обсяги договорів на замовлення підприємств регіону.

Активізація наукової, громадської та освітньої діяльності молодих вчених Кіровоградщини.

Розгляд можливості створення РМВ при Кіровоградській ОДА.

Кіровоградська область має потужний науковий потенціал, тому РМУ при МОН бажає молодим вченим області творчої та наукової наснаги.

Возможно, это изображение (15 человек и в помещении)