Збірник матеріалів конференції_«Молодіжна наука КНУКіМ – 2021. Культурно-мистецька освіта у викликах часу».

Матеріали Звітної науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених: «Молодіжна наука КНУКіМ – 2021. Культурно-мистецька освіта у викликах часу». Організаторами заходу виступили Рада молодих вчених та Студентське наукове товариство Київського національного університету культури і мистецтв за підтримки Ради молодих учених при МОН.

http://knukim.edu.ua/…/2022/01/Molodizhnanuka-20-21.pdf