Запрошення до участі в конференції

Запрошуємо Вас до участі в роботі ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій Дню науки, «Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», що відбудеться 19 травня 2022 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.

Напрями конференції:

1. Концепція успішної освіти в умовах дистанційного та змішаного

навчання

2. Освітологічні дискурси в підготовці майбутніх фахівців

3. Сучасні тенденції розвитку природничих наук

4. Математичні студії

5. Психологія кар’єрного успіху молодого науковця

6. Актуальні питання сучасної філологічної науки

7. Інформаційні технології та інформаційна підтримка наукової

діяльності

8. Питання здоров’язбереження та впровадження здоров’язберігаючих технологій в освіті

9. Роль молодого вченого в становленні корпоративної культури наукової спільноти

Форма участі в конференції: дистанційна (стендова доповідь, публікація тез доповіді)